Skład Zarządu Spółki:
Pan Jerzy Lejk – Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Pan Marek Sokołowski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Pan Dariusz Kostaniak – Członek Zarządu ds. Inwestycji
Pan Piotr Michalski – Członek Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
Pan Artur Radwan - Członek Zarządu ds. Wsparcia


Skład Rady Nadzorczej Spółki :
Pan Marek Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mirosław Czekaj - Członek Rady Nadzorczej
Pan Henryk Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Włodzimierz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Jaryczewski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Kruk – Członek Rady Nadzorczej