Podstawowymi elementami systemu zasilania w metrze są podstacje trakcyjno - energetyczne. Przyjęto zasadę, że są one rozmieszczone na co drugiej stacji (w tym na pierwszej i ostatniej danego odcinka). Podstacje energetyczne umieszczone są na stacjach parzystych. Zadaniem tych stacji jest przetworzenie napięcia przemiennego 15kV na napięcie stałe 750 V potrzebne do zasilania trzeciej szyny oraz napięcie 400/230 V potrzebne do zasilania urządzeń własnych stacji metra. Każda podstacja trakcyjno - energetyczna jest zasilana napięciem 15kV z rejonowych punktów zasilających (RPZ) energetyki zawodowej. Dwie linie kablowe wyprowadzone z różnych sekcji szyn 15 kV najbliższego RPZ. Kable prowadzone są różnymi trasami, aby uniknąć ich jednoczesnej awarii. W wypadku zaniku napięcia w jednej linii, następuje samoczynne zamknięcie łącznika szyn i druga linia przejmuje pełne zasilanie podstacji. W przypadku braku napięcia na obu liniach, przewidziano zasilanie rezerowoe z dwóch sąsiednich podstacji trakcyjno - energetycznych za pomocą rezerwowych kabli 15 kV ułożonych wzdłuż całej linii metra (pętla BHP). Mogą one być załączone tylko przez dyspozytora Centralnej Dyspopzytorni, po uprzednim wyłączeniu linii zasilania podstawowego. Zastosowany system cechuje się bardzo dużą pewnością zasilania. Podstacje energetyczne (transformatory i rozdzielnice niskiego napięcia) zapewniają zasilanie odbiorników nietrakcyjnych. Podstacje te zasilane są z dwóch sąsiadujących podstacji trakcyjno-energetycznych.