Wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej I etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra w Warszawie