Tabor typu 81-572P (wagon z kabiną maszynisty) i 81-573P (wagon bez kabiny maszynisty).

Podstawowe parametry techniczne :

 • producent - Spółka Akcyjna Wagonmasz z Sankt - Petersburga
 • liczba wagonów - 42
 • szerokość wagonu - 2670 mm
 • wysokość wagonu nad główką szyny - 3700 mm (teoretyczna)
 • długość wagonu - 19210 mm
 • liczba drzwi z każdej strony - 4 szt
 • szerokość drzwi - 1208 mm
 • masa wagonu - 34 t
 • pojemność wagonu - 200 osób
 • liczba silników w wagonie - 4 szt
 • godzinowa moc silnika - 114 kW
 • napięcie znamionowe - 750 V
 • sposób zasilania - 3 szyna
 • przyspieszenie rozruchu - 1,2 m/s2
 • opóźnienie hamowania - 1,2 m/s2
 • maksymalna prędkość - 90 km/h

Pudło wagonu jest spawaną konstrukcją stalową, przystosowaną do mycia w myjni mechanicznej. Zastosowanie wzdłużnego układu siedzeń pozwala na przewiezienie większej liczby stojących pasażerów. W wagonach eksploatowanych w warszawskim metrze zastosowano miękkie, wyściełane tkaniną siedzenia. Wnętrze wagonu oświetlone jest za pomocą lamp luminescencyjnych, a w przypadku awarii zasilania załącza się akumulatorowe oświetlenie awaryjne.
Wagony metra wyposażone są w półautomatyczny sprzęg samoczynny ze sprężynowym aparatem pociągowo - zderznym. Sprzęg ten zapewnia automatyczne połączenie mechaniczne wagonów oraz pneumatycznych przewodów zasilającego i hamulcowego. Połączenie elektrycznych obwodów sterowania odbywa się za pomocą umiejscowionej pod sprzęgiem skrzynki przyłączy elektrycznych. Rozprzęgnięcie wagonów wykonuje się ręcznie.

Specyfikacja układów napędowych wagonów.
Zasilanie odbywa się za pośrednictwem trzeciej szyny (o potencjale dodatnim). Stosowany jest system prądu stałego 750V. Napięcie długotrwałe 500-900V, maksymalne napięcie do 5minut 950V, do 20ms 1269V. Napięcie obwodów sterowania i pomocniczych: znamionowe 72V DC (przy pracującej przetwornicy 80V), nagłośnienia 24V DC, urządzenia pomiaru prędkości i radiostacji 12V DC.
Wagony posiadają wszystkie osie wyposażone w silniki trakcyjne szeregowe typu lub TDM-1EU2 o mocy znamionowej godzinnej 114 kW.
Rozruch odbywa się w sposób automatyczny w klasycznym układzie z wałem kułakowym i przełączeniem z połączenia szeregowego na szeregowo-równoległe. Hamowanie elektryczne także realizowane jest w sposób automatyczny, przy czym w zakresie powyżej około 50km/h, wzbudzenie silników regulowane jest poprzez układ tyrystorowy. Maksymalna chwilowa moc silnika wynosi około 200kW.

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu, prowadzi się stałą obserwację stanu wagonu, poprzez rejestrację podstawowych jego parametrów. W wagonach zastosowano rejestrator zdarzeń firmy ATM. System rejestruje 170 parametrów. Odczyt i analiza danych odbywa się za pomocą komputera PC, co pozwala na otrzymanie jednocześnie wartości wszystkich parametrów jazdy pociągu wraz z rozpoznaniem odchyleń od normy.
Kabina maszynisty wyposażona jest w klimatyzator zapewniający wentylację, chłodzenie oraz nagrzewanie powietrza.
Przedział pasażerski posiada wymuszoną wentylację o wydajności 6000m3/h. Moduły wentylacyjne rozmieszczone są na końcach wagonu.
Wagony wyposażone są w zintegrowany system monitoringu i powiadamiania alarmowego maszynisty „CIS”. System ten odpowiada również za obsług komunikatów rozgłoszenia i tablice informacyjne.

Za bezpieczeństwo pożarowe odpowiada system detekcji i gaszenia pożarów „IGŁA”, automatycznie uruchamiający środek gaśniczy w przypadku wystąpienia pożaru.