Opinie pasażerów

Metro Warszawskie po raz piętnasty zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 2007 osób w dniach 12 – 18 czerwca 2019 r., na wszystkich stacjach linii M1 oraz M2.

Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, zmiany i udogodnienia.

W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie pozytywne opinie – 96% ankietowanych jest zadowolonych z naszych usług. Utrzymana została wysoka ocena związana z poczuciem bezpieczeństwa, pozytywnie oceniło ten aspekt aż 91% badanych.

Badanie pokazują również, iż częstotliwość kursowania w godzinach wieczornych to ten element, na który powinniśmy zwrócić uwagę w naszej działalności.

Wyniki badań można pobrać tutaj (plik PDF; 1,4MB)

Metro Warszawskie po raz czternasty zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 2003 osób w dniach 16 – 22 czerwca 2018 r., na wszystkich stacjach obu linii.

Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, zmiany i udogodnienia.

W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie pozytywne opinie – 97% ankietowanych jest zadowolonych z naszych usług. Utrzymana została wysoka ocena związana z poczuciem bezpieczeństwa, pozytywnie oceniło ten aspekt aż 96% badanych.

Tegoroczne badanie pokazuje również, iż częstotliwość kursowania w godzinach wieczornych to ten element, na który powinniśmy zwrócić uwagę w naszej działalności.

Wyniki badań można pobrać tutaj (plik PDF; 1,1MB)

Trzynasta edycja badania, którego celem było między innymi poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie Sp. z o. o., przeprowadzona została na reprezentatywnej próbie 2010 osób w dniach od 19 do 25 czerwca 2017 roku, na wszystkich stacjach metra linii M1 i M2, w godzinach kursowania podziemnej kolejki. Tegoroczne badanie przeprowadziła firma KANTAR TNS.

Ogólna ocena usług świadczonych przez naszą Spółkę uzyskana w roku 2017, to 96% opinii pozytywnych wyrażonych przez respondentów.

Taką samą, wysoką, ocenę otrzymaliśmy od pasażerów w 2016 roku.

Jednym z najbardziej satysfakcjonujących wyników jest utrzymujący się wysoki poziom opinii pozytywnych dotyczących elementów związanych z obsługą pasażerów, takich jak: bezpieczeństwo (93%), punktualność (93%) oraz czystość na stacjach (94%), w wagonach (88%).

Pozytywne opinie pasażerów, uzyskane podczas tegorocznego badania, są wspólnym sukcesem osób i instytucji odpowiedzialnych za działania podejmowane w obszarze transportu publicznego w Warszawie.

Wyniki badań można pobrać tutaj (plik PDF; 2,7MB)

W dniach od 16 do 22 czerwca 2016 r., na zlecenie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., zewnętrzna firma badawcza wykonała badanie opinii pasażerów o metrze. Była to już 12 edycja badania. W tym roku odpowiedzi udzieliło nam 2019 osób – pasażerów zarówno linii M1, jak i M2. Rozmówcy dobierani byli losowo, niezależnie dla każdej z linii.

Ponownie nasi użytkownicy wystawili nam bardzo dobre oceny – 96% ocenia nas dobrze lub bardzo dobrze.

Pasażerowie docenili nasze starania o zwiększenie częstotliwości kursowania – mamy zdecydowanie więcej ocen bardzo dobrych niż w poprzednich latach. Także punktualność kursowania zyskała powszechne pochwały.

W niezwykle dla nas ważnej kwestii bezpieczeństwa również osiągnęliśmy ponad 90% ocen pozytywnych, przy czym dodatkowo o niemal 20% wzrosła liczba pasażerów wysoko oceniających działania naszych służb ochrony.

W naszym 12 plebiscycie na ulubioną stację metra w 2016 r. na linii M1 wygrał Plac Wilsona, na M2 – Centrum Nauki Kopernik, detronizując ubiegłorocznego zwycięzcę – Nowy Świat Uniwersytet.

Wyniki badań można pobrać tutaj (plik PDF; 560KB)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających ze stołecznego metra. Jedenasta edycja badania, którego celem było między innymi poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie Sp. z o.o., przeprowadzona została na reprezentatywnej próbie 2057 osób w dniach od 19 do 26 czerwca 2015 roku, na każdej z 28 stacji metra linii M1 oraz M2 w godzinach kursowania podziemnej kolejki.

W 2015 roku Metro Warszawskie Sp. z o. o. utrzymuje bardzo dobrą opinię wśród pasażerów. Ogólna ocena usług świadczonych przez naszą Spółkę to 89% zadowolonych respondentów.

Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra. Jest to swoisty plebiscyt, prowadzony od 2005 roku. W roku 2015 najwięcej głosów uznania zdobyła stacja Plac Wilsona.

Wyniki badań można pobrać TUTAJ (PDF; 5,5MB)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających ze stołecznego metra. Dziesiąta edycja badania, którego celem było między innymi poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie Sp. z o.o., przeprowadzona została na reprezentatywnej próbie 1508 osób w dniach od 6 do 12 czerwca 2014 roku, na każdej z 21 stacji metra w godzinach kursowania podziemnej kolejki.

W 2014 roku Metro Warszawskie Sp. z o. o. utrzymuje bardzo dobrą opinię wśród pasażerów. Ogólna ocena usług świadczonych przez naszą Spółkę to 98% zadowolonych respondentów. Zdecydowana większość ocen udzielanych przez ankietowanych to oceny pozytywne – zarówno jeśli chodzi o częstotliwość kursowania, obsługę pasażerów, służby metra (w tym policję), jak i wyposażenie w punkty użyteczności publicznej czy widoczność oznakowania awaryjnego. Jednym z najbardziej satysfakcjonujących wyników tegorocznego badania jest wysoki poziom opinii pozytywnych na temat wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, a także wysoki odsetek respondentów deklarujących, że czuje się bezpiecznie podróżując warszawskim metrem (95,5%).

Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra. Jest to swoisty plebiscyt, prowadzony od 2005 roku. W roku 2014 najwięcej głosów uznania zdobyła stacja Stare Bielany, a tuż za nią uplasował się dotychczasowy lider – stacja Plac Wilsona.

Wyniki badań można pobrać TUTAJ (PDF; 5,7MB)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających ze stołecznego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1506 respondentów, w dniach od 9 do 15 czerwca 2013 roku, na każdej z 21 stacji metra w godzinach jego kursowania. Celem badania było między innymi poznanie opinii pasażerów korzystających z warszawskiego metra, na temat jakości naszej pracy oraz oferowanych usług.

W 2013 roku Metro Warszawskie Sp. z o.o. utrzymuje bardzo dobrą opinię wśród pasażerów. Ogólna ocena usług świadczonych przez naszą Spółkę to blisko 94% zadowolonych respondentów. W badaniu ocenie podlegały takie aspekty dotyczące funkcjonowania metra jak: bezpieczeństwo, komfort podróży, częstotliwość i punktualność kursowania, poziom jakości pracy osób związanych z obsługą pasażerów oraz infrastruktura na stacjach metra.

Najistotniejszą zmianą w stosunku do poprzednich edycji badania jest znaczący wzrost pozytywnej oceny udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra. Jest to swoisty plebiscyt, prowadzony od 2005 roku. W dziewiątej edycji badania na trzecim miejscu uplasowała się stacja Wilanowska, miejsce drugie zajęła stacja Stare Bielany, a zwycięzcą konkursu kolejny rok z rzędu została stacja Plac Wilsona.

Wyniki badań można pobrać TUTAJ (PDF, 6,78 MB)

Metro Warszawskie Sp. z o.o. już po raz ósmy zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających ze stołecznego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1562 osób, w dniach od 26 maja do 1 czerwca 2012 roku, na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.

Celem badania było między innymi poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie oraz poznanie oczekiwań i potrzeb pasażerów względem metra.

W tegorocznej edycji badania – 94,8% ankietowanych zadeklarowało, że są zadowoleni z naszych usług. Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Podobnie jak podczas poprzednich edycji badania, pasażerów zapytano o ulubioną stację warszawskiego metra. Kolejny rok z rzędu, ulubioną stacją pasażerów została stacja Plac Wilsona.

Wyniki badań można pobrać TUTAJ (PDF, 5,7 MB)

Metro Warszawskie już po raz siódmy zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1547 osób w dniach 11-16 czerwca 2011 r., na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.

Najmłodszy uczestnik badania miał 14 lat, najstarszy respondent – 83 lata. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili pasażerowie w wieku 35-59 lat (34%). Kolejną pod względem liczebności grupę pasażerów stanowią osoby w wieku 25-34 lat (30%). Udział pasażerów w wieku 20-24 lata to 21%, respondenci poniżej 19 roku życia stanowili 7% badanej populacji. Odsetek osób w wieku 60 – i więcej lat (8%) był na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Wyniki badania pokazują, że metro jest przede wszystkim środkiem transportu publicznego ludzi aktywnych zawodowo lub uczących się.

W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie pozytywne opinie – 94,9% ankietowanych jest zadowolonych z naszych usług. Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem badania było uzyskanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie oraz poznanie oczekiwań i potrzeb pasażerów względem metra, tak aby w przyszłości nieustannie podnosić standard naszych usług.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji badania, pasażerów zapytano o ulubioną stację warszawskiego metra. Czwarty rok z rzędu, ulubioną stacją pasażerów w roku 2011 była stacja Plac Wilsona.

Wyniki badań można pobrać TUTAJ (PDF; 5,1 MB)

Metro Warszawskie po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1539 osób w dniach 7-13 czerwca 2010 r., na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. 5.00 – 24.00.

Najmłodszy uczestnik badania miał 13 lat, najstarszy respondent – 90 lat. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili pasażerowie w wieku 35-59 lat (38%). Kolejną pod względem liczebności grupę pasażerów stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (28,9%). Udział pasażerów w wieku 20-24 (19,5%) i poniżej 19 lat (3,9%) był na podobnym poziomie co w roku 2009. Osoby w wieku 60 – i więcej lat stanowiły 10% badanej populacji.

Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem badania było uzyskanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie. Innym niezwykle ważnym aspektem badania było poznanie oczekiwań i potrzeb pasażerów względem metra, tak aby nieustannie podnosić standard naszych usług. Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra.

Stąd można pobrać wyniki badań (PDF; 3,8MB)

Metro Warszawskie po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1536 osób w dniach 1-7 czerwca 2009 r., na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.

Najmłodszy uczestnik badania miał 14 lat, najstarszy respondent – 90 lat. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili pasażerowie w wieku 25-34 lata (37,7%). Kolejną pod względem liczebności grupę pasażerów stanowiły osoby w wieku 35-59 lat (30%). W obu grupach przeważały osoby aktywne zawodowo. W stosunku do lat ubiegłych zmniejszeniu uległ udział pasażerów w wieku 20-24 (22,2%) i poniżej 19 lat (4,2%), co należy wiązać z faktem, że tym razem termin badania uległ przesunięciu w kierunku wakacji, przypadając na czas sesji egzaminacyjnej na uczelniach oraz końcówki matur.

W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie pozytywne opinie – 95,5% ankietowanych jest zadowolonych z naszych usług. Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, zmiany i udogodnienia. Celem badania było również sprawdzenie czy istniejący system informacji kierowanej do pasażerów dobrze spełnia swoją funkcję, czy informacje prezentowane w metrze są widoczne, czytelne i zrozumiałe.

Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra. Jest to swoisty plebiscyt, prowadzony od początku tego badania. W roku 2009, podobnie jak w roku ubiegłym, wyróżniona została stacja Plac Wilsona, stając się ponownie ulubioną stacją pasażerów warszawskiego metra.

Stąd można pobrać wyniki badań (PDF, 596KB)

Metro Warszawskie po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1520 osób w dniach 12-28 maja 2008 r., na każdej z 18 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.

Najmłodszy uczestnik badania miał 13 lat, najstarszy respondent – 78 lat. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili pasażerowie w wieku 20-24 lata (33,8%), podobnie jak w badaniu w 2007 roku. W grupie tej przeważali studenci dojeżdżający na zajęcia lub do pracy. Kolejną pod względem liczebności grupę pasażerów stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (25,3%) oraz starsi pracujący w wieku 35-59 lat (21,4%). W stosunku do lat ubiegłych uległ znaczącemu zwiększeniu udział najmłodszych pasażerów w wieku poniżej 19 lat (16,9%).

W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie pozytywne opinie – 91,3% ankietowanych jest zadowolonych z naszych usług. Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, zmiany i udogodnienia. Celem badania było również sprawdzenie czy istniejący system informacji kierowanej do pasażerów dobrze spełnia swoją funkcję, czy informacje prezentowane w metrze są widoczne, czytelne i zrozumiałe.

Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra. Jest to swoisty plebiscyt, prowadzony od początku tego badania. Przez kolejne 3 lata wygrywała stacja Wilanowska. W roku 2008 wyróżniona została stacja Plac Wilsona, stając się ulubioną stacją pasażerów warszawskiego metra.

Stąd można pobrać wyniki badań (PDF, 546KB)

Celem badań było nie tylko poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie, ale także poznanie zdania pasażerów i rekomendowanych przez nich zmian w naszych usługach.

Badanie przeprowadzono na próbie 1132 pasażerów, którzy między 17, a 23 maja korzystali z usług metra. Najmłodszy uczestnik badania miał 12 lat, najstarszy 87.

Stąd można pobrać wyniki badań (PDF, 473KB)

Celem badań było nie tylko poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie, ale także poznanie zdania pasażerów i rekomendowanych przez nich zmian w naszych usługach.

Badanie przeprowadzono na próbie 1338 pasażerów, którzy między 21, a 27 kwietnia korzystali z usług metra. Najmłodszy uczestnik badania miał 12 lat, najstarszy 79.

Nasze usługi zostały ocenione przez pasażerów bardzo wysoko. Wyniki okazały się w zdecydowanej większości lepsze niż w zeszłym roku.

W porównaniu z rokiem 2005, w tegorocznych badaniach poprawie uległy oceny związane z obsługą metra – wzrósł odsetek pasażerów zadowolonych z tego obszaru o 4,4%.

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego (PDF, 760 KB)

Między 14 a 20 marca 2005 r. Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego m.st. Warszawy przeprowadził badanie zadowolenia pasażerów z usług świadczonych przez Metro Warszawskie.

Ankiety przeprowadzano na każdej z 15 stacji, w godzinach kursowania, to jest między 5.00 a 24.00. Badani byli pasażerowie korzystający czynnie z metra (wywiady realizowano na peronach metra, wśród podróżnych wsiadających lub wysiadających z wagonów). Wśród 1250 osób połowę stanowili mężczyźni, a połowę kobiety.

Najmłodszy respondent podróżujący metrem miał 12 lat, najstarszy 84.

Badanie realizowano metodą wywiadu bezpośredniego. Kwestionariusz wywiadu zawierał 10 pytań, które były odczytywane przez ankieterów, a odpowiedzi udzielane przez respondentów były zaznaczane na formularzu odpowiedzi.

Na początku czerwca 2001 r. przeprowadzono badanie ankietowe wśród pasażerów warszawskiego metra. Na ankietę odpowiedziało 2 495 osób.

Wyniki sondażu są następujące:

 • dla 83,6 % pasażerów metro jest stałym środkiem transportu na drodze dom – praca/szkoła
 • ponad 63 % pasażerów korzysta z metra od uruchomienia pierwszego odcinka w 1995 r.
 • ponad 93 % pasażerów ocenia, że dzięki metru skrócił się czas ich codziennych dojazdów
 • około 30 % pasażerów, od czasu kiedy mogą korzystać z metra, rzadziej używa swoich samochodów podczas podróży po mieście (ponad 63 % ankietowanych podało, że nie posiada samochodu)

Pozytywnie ocenia poszczególne elementy systemu metra:

 • 90,1 % pasażerów pod względem szybkości przejazdu
 • 86,3 % pasażerów pod względem utrzymania czystości na stacjach i w wagonach
 • 75,7 % pasażerów pod względem częstości kursowania pociągów
 • 75,6 % pasażerów pod względem bezpieczeństwa osobistego
 • 66,6 % pasażerów pod względem informacji wizualnej
 • 51,5 % pasażerów pod względem komfortu jazdy

pozostali pasażerowie nie mają zdania lub oceniają negatywnie ww kryteria.

Pasażerowie wymieniali najczęściej uwagi dotyczące:

 • tłoku w metrze w godzinach szczytu (za mało pociągów, krótkie składy)
 • potrzeby dalszej rozbudowy metra (otwieranie jak najszybciej kolejnych stacji, połączenie z prawobrzeżną Warszawą i Wolą)
 • taboru metra (generalnie ocena pozytywna chociaż z pewnymi zastrzeżeniami, że „szarpią i piszczą przy hamowaniu”, postulaty, by jak najszybciej wycofać tabor rosyjski)
 • bramek biletowych (są za wąskie, blokują ruch, są niebezpieczne gdyby wybuchła panika)
 • uznania metra, jako środka niezawodnej, szybkiej i punktualnej komunikacji

Marta Rudzka – generalny projektant najwyższego budynku mieszkalnego świata Trump Word Tower:

„Ostatnio byłam w Warszawie trzy lata temu. Jedyny projekt, który mi się podobał, to warszawskie metro.” (na podstawie Gazety Wyborczej – „Wysokie obcasy” z dn.28.04.2001 r.)