Zdjęcie przedstawiające stację I linii metra MŁOCINY

  • Długość peronów – 120 m
  • Szerokość peronów – 2 x 4,5 m
  • Szerokość stacji wynikająca ze skrajni metra –  od 24,3 m
  • Długość stacji – 142 m
  • Wysokość hali peronowej na -1 poziomie – 3,5 m
  • Wysokość pawilonów naziemnych z halami odpraw na poziomie 0 – 3,3 m
  • Długość torów odstawczych – 295,67m
  • Szerokość grupy torów odstawczych w świetle ścian zewnętrznych – 24,3m
  • Wysokość torów odstawczych nad pozom główki szyn – 4,1m