Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki

Informacja o możliwych miejscach składowania urobku_1

Informacja o możliwych miejscach składowania urobku_2

Oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami

Informacja o proteście + kopia protestu

Informacja o proteście + kopia protestu2

Informacja o proteście + kopia protestu3

Pismo Nr 1 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Rozstrzygnięcie Protestu HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Rozstrzygnięcie Protestu ALCATEL LUCENT POLSKA SP. Z O.O.

Rozstrzygnięcie Protestu DRAGADOS S.A.

Pismo Nr 2 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo Nr 3 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo Nr 4 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo Nr 5 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo Nr 6 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo Nr 7 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 8 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 9 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Sprostowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Pismo nr 10 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 11 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 12 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 13 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 14 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 15 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 16 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Załącznik do Pisma nr 16

Pismo nr 17 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pismo nr 18 - odpowiedzi na pytania Wykonawców

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA