Opis stanowiska:

 • Organizacja pracy w wypożyczalni narzędzi,
 • Utrzymanie sprzętu, urządzeń i narzędzi w stałej gotowości do pracy i sygnalizowanie o każdej niesprawności zagrażającej bezpieczeństwu,
 • Odbiór materiałów, urządzeń i narzędzi pod względem ilości i jakości lub współdziałanie w odbiorze jakościowym,
 • Sporządzanie planów zakupów narzędzi i urządzeń na podstawie zapotrzebowania złożonego przez komórki organizacyjne Metra Warszawskiego Sp. z o.o.,
 • Wydawanie i przyjmowanie narzędzi i urządzeń znajdujących się na stanie wypożyczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dbałość nad prawidłową i pełną dokumentacją ich ruchu oraz ewidencją,
 • Przygotowanie zużytych narzędzi do likwidacji i udział w komisji likwidacyjnej oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 • Dokonywanie bieżących kontroli posiadanych przyrządów pomiarowych i narzędzi z odczytem dynamometrycznym; hydraulicznych i pneumatycznych pod kątem posiadanych świadectw i kierowanie ich w obowiązujących terminach do sprawdzenia lub legalizacji,
 • Racjonalne wykorzystanie powierzchni i pojemności wypożyczalni narzędzi oraz należyte zabezpieczenie urządzeń i narzędzi przed utratą ich cech użytkowych,
 • Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowane średnie techniczne)
 • Umiejętność obsługi komputera – biegłe posługiwanie się programem EXCEL,
 • Ogólna wiedza na temat pracy w magazynie,
 • Systematyczność,
 • Warunki zdrowotne umożliwiające podjęcie pracy w magazynie (praca przy sztucznym oświetleniu, dźwiganie związane z przyjmowaniem dostaw, wydawaniem narzędzi i dbaniem o porządek w magazynie).

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia  15 kwietnia 2023 r.

 Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.