Opis stanowiska pracy:

 • Sprawdzanie i potwierdzanie faktur pod względem rzeczowej i finansowej zgodności z planem rzeczowo-finansowym, Harmonogramami Rzeczowo – Finansowymi Wykonawców oraz obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i procedurami unijnymi.
 • Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z rzeczowego wykonania planów rzeczowo-finansowych.
 • Opracowywanie projektów/korekt planów rzeczowo-finansowych oraz zestawienia zadań inwestycyjnych dla zadań realizowanych przez Spółkę, jako Inwestora Zastępczego.
 • Opracowywanie wniosków do zmian Wieloletnich Prognoz Finansowych dla zadań realizowanych przez Spółkę, jako Inwestora Zastępczego.
 • Monitorowanie i analiza możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych realizowanych przez Spółkę.
 • Monitorowanie i analiza przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pod względem zgodności z przepisami i wskaźnikami wymaganymi umową o dofinansowanie.
 • Ocena systemu wdrażania projektów inwestycyjnych w Spółce oraz rekomendacje zmian w systemie w celu jego usprawnienia lub dostosowania do wymagań Unii Europejskiej.
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur i wytycznych w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań unijnych dotyczących aplikacji projektów, zasad ich finansowania i rozliczania.
 • Weryfikacja źródeł płatności w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne
 • Współpraca z Biurem Funduszy Europejskich m.st. Warszawy w zakresie przygotowania danych i dokumentów dla potrzeb wniosków aplikacyjnych oraz umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub pokrewne)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office.
 • Umiejętność analizy złożonych procesów, dokonywania ich oceny, wypracowywania i prezentacji własnego stanowiska,
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, zaangażowanie w pracę, terminowość.
 • Umiejętność: rozwiązywania problemów, pracy w zespole, pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 15 kwietnia 2023r.

 Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy.

Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.