Opis stanowiska:

 • nadzór nad brygadami elektrycznymi utrzymującymi instalacje elektryczne nn. w obiektach i na terenie STP Kabaty;
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych, wycen, przedmiarów do postępowań,
 • zgłaszanie propozycji do planów zamówień publicznych w zakresie koniecznych zakupów, napraw i modernizacji instalacji;
 • opracowywanie harmonogramów bieżących prac elektrycznych;
 • prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie wynikającym z wykonywanych robót elektrycznych;
 • koordynacja i nadzór nad wykonawcami zewnętrznymi realizującymi roboty elektryczne wykonywanych na terenie STP Kabaty:
 • przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych;
 • opiniowanie i weryfikacja kompletności dokumentacji technicznych;
 • udział w odbiorach nowych i modernizowanych obiektów STP Kabaty;
 • prowadzenie dokumentacji powykonawczej i technologicznej;

Opis wymagań:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrotechnika lub pokrewne;
 • uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;
 • świadectwo kwalifikacyjne E + D;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości,
 • znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i  podejmowania samodzielnych  decyzji;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows;
 • dokładność, systematyczność i odpowiedzialność;
 • komunikatywność oraz umiejętność przekazywania wiedzy;
 • odporność na stres;
 • roczne doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku technicznym;
 • mile widziane doświadczenie przy opracowywaniu dokumentów na potrzeby postępowań przetargowych;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dokumentacjami: budowlanymi, przetargowymi oraz wykonawczymi;
 • mile widziana dobra znajomość aktualnych technologii w branży elektrycznej i automatyki;

     Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Miłą atmosferę pracy w stale rozwijającym się przedsiębiorstwie,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na 1 i 2 strefę.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia  07 grudnia 2022r.

Informujemy, że kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami,

przesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.