Proces rekrutacji

Jak składać aplikację
– Aplikację prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl
– Aplikacje w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja”, można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Proces rekrutacji
– zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie Sp. z o.o.
– przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
– wstępna analiza i selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych
– umawianie się na rozmowy rekrutacyjne tylko z wybranymi kandydatami
– przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych
– ostateczny wybór kandydata
– złożenie propozycji zatrudnienia wybranemu kandydatowi
Proces rekrutacji może trwać , w zależności od stanowiska , od kilkunastu dni do kilku tygodni.
Zastrzegamy  sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Metro Warszawskie jako Pracodawca
Naszym pracownikom zapewniamy:- stabilność zatrudnienia
– terminowość wypłat wynagrodzenie oraz innych świadczeń
– pakiet świadczeń socjalnych
– bilet na wszystkie środki komunikacji miejskiej na I, II strefę
– szkolenia i rozwój zawodowy