Praktyki

PRAKTYKI W METRZE WARSZAWSKIM

Metro Warszawskie Sp. z o.o. zaprasza uczniów techników oraz studentów uczelni technicznych do odbycia praktyk zawodowych na Stacji Techniczno- Postojowej Kabaty.

Od kilkunastu lat współpracujemy z  wiodącymi uczelniami wyższymi oraz szkołami o profilu technicznym w zakresie organizacji praktyk. Serdecznie zapraszamy do odbycia praktyk w szczególności uczniów i studentów specjalizacji:

 • Elektryk
 • Elektroenergetyk transportu szynowego
 • Elektronik
 • Mechatronik
 • Teleinformatyk
 • Technik transportu kolejowego

Oferujemy również możliwość odbycia praktyk przez uczniów i studentów szkół o profilu budowlanym.

DOKUMENTY

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania na adres e-mail praktyki@metro.waw.pl następujących dokumentów:

Podanie o przyjęcie na praktykę zawierające m.in.

 • Nazwa, adres szkoły lub uczelni
 • Nazwa kierunku na którym się uczysz lub studiujesz
 • Interesujący Cię termin praktyki zawodowych
 • Dane kontaktowe

Program praktyki zawodowej.

Kiedy należy złożyć podanie?

Minimum miesiąc przed planowanym terminem odbycia praktyk. Informację o decyzji przekażemy na wskazany w podaniu kontaktowy numer telefonu lub adres e-mail.

Po uzyskaniu informacji o możliwości odbycia praktyk zawodowych w Metrze Warszawskim trzeba do nas przesłać:

 • Oryginał Umowy lub Porozumienia z Uczelnią / Technikum (w dwóch egzemplarzach), podpisany przez Dziekana / Dyrektora szkoły / inną osobę upoważnioną
 • Aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do odbycia praktyk zawodowych
 • Kopię ubezpieczenia NNW

KORZYŚCI ODBYCIA PRAKTYK W METRZE WARSZAWSKIM:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie pod okiem naszej wykwalifikowanej kadry
 • Poznanie nowoczesnych technologii w rzeczywistych warunkach pracy
 • Doskonała szansa na sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce
 • Nawiązanie kontaktów zawodowych oraz poznanie kultury organizacyjnej spółki jako szansa na podjęcie decyzji, czy swoją przyszłość zawodową planować będziesz w strukturze naszej firmy