Charakterystyka techniczna podstacji trakcyjno - energetycznej :

 • napięcie zasilania silnika   -  15 kV, 50 Hz
 • moc zwarcia na szynach 15 kV   -  120 MVA
 • napięcie znamionowe na szynach prądu stałego   -  750 V
 • moc znamionowa zespołu prostownikowego w kl. III   -  3200 MVA 
 • moc transformatorów energetycznych 15/0,4 kV   -  630 kVA
 • napięcie sterowania i zabezpieczeń   -  220 V prądu stałego 

Podstawowymi urządzeniami w części trakcyjnej podstacji są :

 • rozdzielnica 15 kV
 • zespoły prostownikowe
 • rozdzielnica 825 V prądu stałego
 • szafa kabli powrotnych (SKP) 

Podstawowymi urządzeniami w części energetycznej podstacji są :

 • transformatory 15/0,4 kV
 • rozdzielnica główna 3x380/220 V,  50 Hz
 • rozdzielnica główna oświetlenia awaryjnego 3x380/220 V, 50 Hz
 • przetwornice tyrystorowe
 • rozdzielnica potrzeb własnych podstacji 220 V prądu stałego