Największa ilość energii elektrycznej niskiego napięcia zużywana jest na oświetlenie. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i bezpiecznej ewakuacji pasażerów w przypadku awarii zasilania, zastosowano dwa rodzaje oświetlenia : podstawowe i bezpieczeństwa.
 
Oświetlenie jest ściśle powiązane z aranżacją wnętrz, stanowiąc wraz z nim integralną całość. W celu zrealizowania przyjętej zasady rozświetlenia peronu, a stonowania torowiska, przyjęto następujące natężenie oświetlenia:

na stacjach:

  • krawędź peronu  - 250 lx
  • peron, hala odpraw, przejścia  - 200 lx

w pomieszczeniach technicznych:

  • dyspozytorni  - 300 lx
  • warsztaty, pomieszczenia personelu  - 200 lx
  • inne pomieszczenia  - 10 - 50 lx

Natężenie oświetlenia bezpieczeństwa przyjęto równe 10% podstawowego.
 
Oświetlenie podstawowe pomieszczeń na stacjach, w których przewidziany jest pobyt ludzi, pomieszczeń z aparaturą kontrolno - pomiarową, przejść podziemnych hal peronowych wykonane jest oprawami fluorescencyjnymi. Obwody oświetlenia zasilane są z tablic oświetleniowych zlokalizowanych w pomieszczeniach dostępnych tylko dla personelu obsługi.

Oświetlenie bezpieczeństwa zastosowano we wszystkich pomieszczeniach przewidywanych na pobyt ludzi. W hali peronowej, hali odpraw, przejściach oświetlenie bezpieczeństwa stanowi część oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku napięcia oświetlenia podstawowego jest ono przełączane na zasilanie z przetwornic tyrystorowych o mocy 30 kVA. W pozostałych pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa będzie załączane samoczynnie dopiero w przypadku awarii.