Ochrona przeciwporażeniowa w warszawskim metrze polega na zastosowaniu:

  • do urządzeń 15 kV prądu przemiennego - uziemienia ochronnego,
  • do urządzeń 750 V prądu stałego - uszynienia przez dławik torowy lub bezpośrednio do szyn jezdnych,
  • do urządzeń o napięciu do 220 V prądu stałego - uziemienia ochronnego,
  • do urządzeń niskiego napięcia prądu przemiennego - samoczynnego wyłączania zasilania. 

Dodatkowo zastosowano na każdej stacji system kontroli napięć rażenia między szynami jezdnymi a obudową tunelu, zawierający "ziemię tunelu" i "ziemię szyn jezdnych" po przekroczeniu różnicy potencjałów między nimi 90 V w przypadku prądu stałego lub 50 V w przypadku prądu przemiennego.