Zarząd i Rada Nadzorcza

Skład Zarządu Spółki:
Pan Jerzy Lejk – Prezes Zarządu
Pan Marek Sokołowski – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Pan Dariusz Kostaniak – Członek Zarządu ds. Inwestycji
Pan Artur Radwan – Członek Zarządu ds. Wsparcia

Skład Rady Nadzorczej Spółki :
Pan Marek Michalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Renata Kaznowska – Członek Rady Nadzorczej
Pan Henryk Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Jaryczewski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Grzegorz Kruk – Członek Rady Nadzorczej