Struktura organizacyjna

Pion Prezesa Zarządu – D

– tworzą następujące komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska:

 • Biuro Kadr i Szkoleń – DK
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Sekcja Administracyjno–Kadrowa – DKA
 • Sekcja Rekrutacji i Selekcji – DKR
 • Sekcja Szkoleń – DKS
 • Sekcja Rachuby Płac – DKP
 • Biuro Zarządu – DO
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Sekcja Sekretariatu – DOS
 • Biuro Kontroli Wewnętrznej – DW
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Prawne – DR
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Prasowe – DM
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Promocji – DP
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura

 

Pion Członka Zarządu ds. Operacyjnych – P

– tworzą  następujące komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska:

 • Dyrektor ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego – PZ
 • Zastępca Dyrektora ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego
 • Dział Ochrony Metra – PZO
 • Dział Ochrony Przeciwpożarowej – PZP
 • Dział Analiz Bezpieczeństwa – PZA
 • Dyrektor ds. Infrastruktury – PL
 • Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury
 • Dział Automatyki i Łączności – PLA
 • Sekcja Przeglądów – PLAP
 • Sekcja Elektroniczna – PLAE
 • Sekcja Szkoleń – PLAS
 • Dział Budowlany – PLB
 • Dział Elektrotrakcyjny – PLE
 • Sekcja Pomiarów – PLEP
 • Dział Mechaniczny – PLM
 • Dział Torowy – PLT
 • Sekcja Diagnostyki – PLTD
 • Sekcja Defektoskopii – PLTF
 • Sekcja Sprzętu Torowego – PLTS
 • Dział Techniczny – PLR
 • Dział Utrzymania STP – PLU
 • Sekcja Utrzymania – PLUU
 • Sekcja Budowlana –PLUB
 • Sekcja Elektryczna – PLUE
 • Sekcja Sanitarna – PLUS
 • Dyrektor ds. Przewozów – PR
 • Zastępca Dyrektora ds. Przewozów
 • Dział Nadzoru Ruchu – PRN
 • Sekcja Przygotowania Ruchu – PRNP
 • Sekcja Prac Manewrowych – PRNM
 • Sekcja Szkoleń i Pouczeń Okresowych – PRNS
 • Dział Realizacji Przewozów – PRP
 • Dział Stacji – PRS
 • Dział Obsługi Pasażerów – PRO
 • Dyrektor ds. Taboru – PT
 • Zastępca Dyrektora ds. Taboru
 • Dział Przeglądów – PTP
 • Sekcja Dyspozytorów – PTPD
 • Sekcja Przeglądów Kontrolnych – PTPK  
 • Sekcja Przeglądów Okresowych – PTPO
 • Sekcja Taboru Pomocniczego – PTPT
 • Dział Remontów – PTR
 • Sekcja Elektryczna – PTRE
 • Sekcją Elektroniczna – PTRN
 • Sekcja Mechaniczna – PTRM
 • Sekcja Pneumatyczna – PTRP
 • Dział Technologiczny – PTT
 • Dział Logistyki – PTL
 • Dział Kontroli Technicznej – PK

 

Pion Członka Zarządu ds. Inwestycji – I

–  tworzą  następujące komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska:

 • Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji – IP
 • Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji
 • Dział Przygotowania Inwestycji – IPP
 • Dział Dokumentacji Przygotowawczej – IPD
 • Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji – IR
 • Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
 • Dział Realizacji Odcinka Wschodniego II Linii Metra – IRW
 • Dział Realizacji Odcinka Zachodniego II Linii Metra – IRZ
 • Dział  Inwestycji Modernizacyjnych – IRM
 • Dział Dokumentacji Kontraktowej – IRD
 • Biuro Analiz i Rozliczeń Inwestycji – IA
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Geodezji i Nieruchomości – IG
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Sekcja Obsługi Geodezyjnej i Monitoringu – IGM
 • Sekcja Mapy Numerycznej i Nieruchomości – IGN

 

Pion Członka Zarządu ds. Ekonomiczno–Finansowych – E

– tworzą następujące komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska:

 • Dyrektor ds. Rachunkowości – Główny Księgowy – EK
 • Zastępca Dyrektora ds. Rachunkowości – Głównego Księgowego
 • Dział Finansowy – EKF
 • Dział Księgowości Rozrachunkowo–Kosztowej – EKR
 • Dział Księgowości Materiałowo–Majątkowej – EKM
 • Sekcja Inwentaryzacji – EKMI
 • Biuro Kontrolingu – EE
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Najmu i Reklamy – ES
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Kosztorysów i Wycen – EW
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura

 

Pion Członka Zarządu ds. Wsparcia – W

– tworzą następujące  komórki organizacyjne o ustalonych symbolach kancelaryjnych oraz stanowiska:

 • Biuro Zamówień Publicznych – WP
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Sekcja Prowadzenia Postępowań – WPP
 • Sekcja Analiz i Badania Rynku – WPA
 • Biuro Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej – WZ
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Zaopatrzenia i Gospodarki MagazyBiuro Administracyjno–Gospodarcze – WA
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Informatyki – WI
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Ochrony Środowiska – WS
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – WB
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura
 • Biuro Ochrony Ludności i Informacji Niejawnych – WO
 • Dyrektor Biura
 • Zastępca Dyrektora Biura