Wielka Gala Integracji 2011

Kapituła tegorocznej edycji Medalu Przyjaciół Integracji wyróżniała Metro Warszawskie Sp. z o.o. za szczególną wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Honorowe wyróżnienie otrzymaliśmy za:
(cyt.) „Dostosowanie stacji warszawskiego metra dla osób niewidzących i niedowidzących. Metro Warszawskie było inicjatorem rozpoczęcia prac nad Rozporządzeniem, które wprowadziło normę krajową dla oznakowania dotykowego na stacjach metra. To pierwsza tego typu norma prawna w prawie polskim i jest wynikiem niemal 10 letnich starań Metra o taką regulację. W okresie wakacji Metro Warszawskie zamontowało na wszystkich stacjach specjalne oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących. „Guzki” i pasy w jaskrawym kolorze informują osoby niewidome i niedowidzące, że znajdują się one w niebezpiecznej odległości od krawędzi peronu. Te rozwiązania dają im możliwość bardziej swobodnego, niezależnego oraz bezpieczniejszego niż dotąd poruszania się metrem. Dodatkowo Metro Warszawskie wspiera Turniej Rugby na Wózkach Wheelchair Rugby Metro Cup, który pozwala sprawdzić  się naszej reprezentacji w rugby na wózkach w walce z najlepszymi.”

Relacja filmowa z Wielkiej Gali Integracji (AVI, 48MB)