Solidny Pracodawca Mazowsza 2008

Metro Warszawskie otrzymało tytuł Solidnego Pracodawcy Mazowsza 2008.

Konkurs „Solidny Pracodawca Roku”, organizowany od 2004 r. przez Grupę Media Partner, promuje i nagradza przedsiębiorstwa, które z wyróżnieniem wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec pracowników w kwestii zatrudnienia i działań prospołecznych.