Quality International 2013

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013 przyznała Spółce Metro Warszawskie tytuł Laureata oraz Złote Godło Quality International 2013 w kategorii QI Usługa – Usługi Przewozowe.

Spółka wyróżniona została również honorową statuetką „Perła QI” przyznawaną przez Kapitułę Programu dla firm, instytucji, samorządów lub producentów, którzy podtrzymują wysoką ocenę w zakresie promowania idei jakości i za swoje działania w tej dziedzinie były już wyróżniane.

Organizatorem Programu Najwyższa Jakość Quality International, jest redakcja Forum Biznesu, a patronami Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju.

Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów.