Wyróżnienie dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Spółka Metro Warszawskie znalazła się w gronie zwycięzców rankingu Poland’s Best Employers 2022 opracowanego przez magazyn Forbes i firmę badawczą Statista. W drugiej edycji rankingu, Metro Warszawskie Sp. z o.o. w kategorii „Najlepszy Pracodawca - transport i logistyka” zajęło 2 miejsce, natomiast w pełnym zestawieniu rankingu Spółka uplasowała się na 39 pozycji z 300 wyróżnionych pracodawców. Jak podkreślają organizatorzy „tytuł Poland’s Best Employers podkreśla reputację firmy jako atrakcyjnego pracodawcy”.

Lista 300 Najlepszych Polskich Pracodawców sporządzana jest na podstawie kwestionariusza. dostępnego za pośrednictwem internetowych paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Ankietę wypełniło łącznie ponad 20 tysięcy pracowników. Badanie trwało od września do października 2021 roku, a jego podstawą była sporządzona przez zespół Statisty lista ok. 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników.