Metro Awards 2009

Warszawskie Metro Sp. z o.o. otrzymało DWIE NAGRODY GŁÓWNE w międzynarodowym konkursie Metro Awards 2009.

1. Best Maintenance Programme – Najlepszy program utrzymania
Kryteria:

 • Osiągnięcia w utrzymaniu starzejącej się infrastruktury metra lub w działaniach powodujących wydłużenie „życia technicznego” nowszej infrastruktury.
 • Osiągnięcia w zakresie informatyzacji i automatyzacji procesów utrzymania.
 • Zapewnienie wysokich standardów utrzymania przy jednoczesnej ekonomizacji kosztów.
 • Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury i urządzeń bez zakłócania usług przewozowych.
 • Posiadanie kompleksowej strategii utrzymania i modernizacji infrastruktury w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Nie ograniczanie się tylko do utrzymywania i konserwacji, ale wprowadzanie również znaczących ulepszeń i modernizacja infrastruktury i urządzeń.

2. Special Merit Award for Commitment to the Environment – Nagroda specjalna za zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska.
Kryteria:

 • Posiadanie strategii w zakresie redukcji emisji tlenków węgla.
 • Dbałość o ochronę środowiska na wszystkich szczeblach zarządzania i stanowiskach pracy.
 • Działania mające na celu zachęcenie kierowców do zrezygnowania z jazdy samochodem i korzystania z transportu zbiorowego.
 • Dbałość o środowisko na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji metra.
 • Długoterminowe plany działania na rzecz ochrony środowiska.

Oprócz tego Metro Warszawskie zostało finalistą w dwóch innych kategoriach:
Best Passenger Experience – Najlepsza obsługa pasażerów.
Kryteria:

 • Poziom usług świadczonych na rzecz klientów metra; co pasażer dostaje za cenę biletu.
 • „Sprzężenie zwrotne” pomiędzy przewoźnikiem a pasażerami (badanie opinii, uwzględnianie uwag pasażerów itp.).
 • Wydajność, sprawność i niezawodność przewozów.
 • Łatwość dostępu, dodatkowe udogodnienia dla pasażerów.
 • Czystość i porządek.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony na terenie metra.
 • Umiejętność obsługi dużych potoków pasażerskich.

Most Innovative Approach to Station Development – Najbardziej innowacyjne (nowatorskie) podejście do rozbudowy i wykorzystania stacji.
Kryteria:

 • Obszar obsługiwany przez system metra; integracja z transportem miejskim, dogodne połączenia z innymi systemami transportu.
 • Bezpieczeństwo, ochrona.
 • Łatwość dostępu (w tym udogodnienia dla niepełnosprawnych)
 • Nowoczesne rozwiązania techniczne.
 • Architektura stacji, sztuka, wystrój.
 • Wpływ na rewitalizację i rozwój terenów miejskich.
 • Dbałość o środowisko i otoczenie.