Metro Awards 2008

Metro Warszawskie otrzymało dwie nagrody podczas międzynarodowej konferencji MetroRail 2008, która odbyła się w Kopenhadze w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2008 r. 

Metro Warszawskie otrzymało nagrody główne w dwóch kategoriach: Najlepsza stacja oraz Najlepszy maszynista.

Najlepsza stacja
Nagrodzona Stacja Plac Wilsona wyróżniona została między innymi
za funkcjonalność,  architekturę, estetykę oraz organizację i zarządzanie stacją.

Najlepszy maszynista
Metro Warszawskie aktywnie wspomaga rozwój zawodowy pracowników. Poprzez system nagród motywuje ich do dalszego zdobywania wiedzy niezbędnej na zajmowanych stanowiskach. Rozwinięty system szkoleń zawodowych i językowych pozwala na udział w nich pracownikom Spółki.

Zwycięzca Pan Robert Jaryczewski jest nie tylko profesjonalnie przygotowany do pełnienia obowiązków, ale również ze względu na doświadczenie zawodowe może służyć pomocą młodym kolegom.