Nagrody Metra Warszawskiego

Diamenty Infrastruktury i Budownictwa 2023

Kapituła Konkursowa „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa” przyznała spółce Metro Warszawskie tytułu Laureata w kategorii Spółka Kolejowa Roku. Wręczenie statuetki odbyło się 21 marca 2023 podczas uroczystej Gali.

Konkurs „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” ma na celu promowanie osób i firm związanych z sektorem infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki.

Stacja metra Młynów... liderem dostępności 2021

Syntezatory mowy w windach, mapy tyflograficzne, monitory o wysokim kontraście – te i inne rozwiązania zastosowane na stacji metra Młynów zadecydowały o przyznaniu tytułu Lidera Dostępności, tytułu przyznawanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Konkurs „Lider Dostępności”, który odbył się po raz pierwszy w 2015 r., to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących w Polsce ideę projektowania uniwersalnego, czyli zapewniającego komfort i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom budynków lub przestrzeni, także osobom ze szczególnymi potrzebami.  Pierwszą nagrodę w kategorii „Obiekt użyteczności publicznej” przyznano właśnie stacji metra Młynów.

Stacja dla wszystkich

Stacja odcinka zachodniego linii metra M2 – Młynów od początku projektowana był pod kątem zastosowania rozwiązań zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Osoby mające problemy z mobilnością mogą bez trudu dostać się windami na stacje. Na stacji znajdziemy jej tyflograficzne mapy, opisaną alfabetem Braille’a, co ułatwia orientację w przestrzeni osobom niewidomym. Kolejnym ułatwieniem są ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, korzystających z białej laski. Prowadzą od wejścia stacji do wind, map, biletomatów, toalet, jednej z bramek i na perony. Na poręczach schodów zastosowano informację w alfabecie Braille’a o miejscu, do którego prowadzą.

Mamy tu także nowe rodzaje bramek wejściowych. Pozbawione kołowrotków są przyjaźniejsze dla osób poruszających się na wózkach. Na końcu każdej z linii bramek znajduje się jedna szersza ułatwiająca wejście do strefy biletowej metra. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sposób trwały oznakowano kolorem kontrastowym strefę bezpieczną, znajduje się tam także pas świetlny wyznaczający krawędź peronu oraz pas wypukłych guzków.

Autorami projektu architektonicznego jest pracownia Biuro Projektów Kazimierski i Ryba, zaś inwestorem jest m.st. Warszawa, reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego.

40 zgłoszeń

Do konkursu „Lider Dostępności 2021” zgłoszono blisko 40 obiektów. Kapituła konkursu przyznała 8 nagród i 2 wyróżnienia. Podczas finałowej gali, która odbyła się 13 października, wręczono nagrody w następujących kategoriach:

 • Architekt/urbanista: Krzysztof Chwalibóg
 • Przestrzeń publiczna – wyróżnienie: Park Miejski w Starogardzie Gdańskim
 • Duży obiekt użyteczności publicznej: stacja metra Młynów w Warszawie
 • Obiekt usług lokalnych: Przedszkole Miejskie nr 20 im. Smoka Felusia w Mielcu oraz Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej, wyróżnienie: budynek terapeutyczno-edukacyjny w Mikoszowie 
 • Obiekt biurowo-handlowy: „Nowy Targ” we Wrocławiu oraz Varso Place w Warszawie
 • Obiekt mieszkalny/hotelowy: Dom Marzeń w Gdyni
 • Obiekt zabytkowy: Muzeum Emigracji w Gdyni

Certyfikat - Lodołamacze 2021

Metro Warszawskie wyróżnione podczas Regionalnej Gali 16 edycji konkursu Lodołamacze 2021

W Łodzi odbyła się regionalna Gala 16 edycji Konkursu Lodołamacze 2021. Gala objęła laureatów konkursu Lodołamacze 2021 z województwa mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Nagrody przyznano w dziewięciu kategoriach, takich jak otwarty rynek pracy, instytucja, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma czy zatrudnienie chronione. Metro Warszawskie otrzymało wyróżnienie w kategorii „Przyjazna przestrzeń”.

Organizatorem tegorocznej edycji konkursu LODOŁAMACZE 2021 jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON. Konkurs, którego celem jest  przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych oraz stworzenie szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym,  zorganizowany został pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy.

 Certyfikat – Lodołamacze 2021 (388KB; DPF)

Certyfikat - Żoliborskie Miejsce Przyjazne Seniorom 2018

W dniu 22 września br. w ramach Żoliborskich Dni Seniora odbyła się uroczysta gala połączona z uhonorowaniem laureatów konkursu: Miejsca Przyjazne Seniorom.

Wyróżnienia przyznawano w pięciu kategoriach na podstawie opinii zgłaszanych przez mieszkańców. W kategorii Publiczna Instytucja Obsługi Mieszkańców nagrodę otrzymała Spółka Metro Warszawskie ze wskazaniem na stację Plac Wilsona.

Bardzo dziękujemy za to niezwykłe wyróżnienie.

Diamenty Forbesa 2016

Z przyjemnością informujemy, że Spółka Metro Warszawskie otrzymała wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes „Diamenty Forbesa 2016” w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN w województwie mazowiecki.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 8 czerwca bieżącego roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju –  „Diamenty Forbesa” opracowuje redakcja miesięcznika „Forbes” we współpracy z firmą Bisnode Polska. Analitycy i eksperci wyceniają firmy, stosując metodę szwajcarską łączącą metodę majątkową i dochodową

Diamenty Polskiej Infrastruktury 2015

Z przyjemnością informujemy, że Spółka Metro Warszawskie otrzymała tytuł laureata konkursu „Diamenty Polskiej Infrastruktury” w kategorii Inwestycja Roku za realizację inwestycji – budowa centralnego odcinka II linii metra – o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiej infrastruktury. Nagrodę otrzymaliśmy podczas VII edycji konferencji „Infrastruktura Polska”, która odbyła się 23 lutego 2016 roku w Warszawie. 

Konkurs „Diamenty Polskiej Infrastruktury” skierowany jest do osób i firm związanych z branżą infrastruktury, które wyróżniają się wysoką efektywnością i innowacyjnością. Nagrody przyznaje Executive Club wraz z Kapitułą powołaną spośród ekspertów związanych z dziedziną przemysłu transportowego, a patronem nagród jest Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy.

Quality International 2014

Z przyjemnością informujemy, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. zdobyło tytuł Laureata oraz Srebrne Godło  QI 2014 w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2014 w kategorii QI Service – Usługi Najwyższej Jakości – Usługi Przewozowe.

Nagrodę otrzymaliśmy podczas uroczystej gali finałowej Programu Najwyższa Jakość QI 2014, która odbyła się 6 października bieżącego roku w Warszawie.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International skierowany jest do firm, instytucji, samorządów, producentów i usługodawców posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Organizatorem konkursu jest redakcja Forum Biznesu, a patronami przedsięwzięcia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów.

Perła Polskiej Gospodarki 2013

Uprzejmie informujemy, iż Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymało tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w XI edycji rankingu polskich przedsiębiorstw „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”. 

Organizatorem rankingu, od jedenastu lat, jest redakcja magazynu ekonomicznego Polish Market oraz  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Quality International 2013

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013 przyznała Spółce Metro Warszawskie tytuł Laureata oraz Złote Godło Quality International 2013 w kategorii QI Usługa – Usługi Przewozowe.

Spółka wyróżniona została również honorową statuetką „Perła QI” przyznawaną przez Kapitułę Programu dla firm, instytucji, samorządów lub producentów, którzy podtrzymują wysoką ocenę w zakresie promowania idei jakości i za swoje działania w tej dziedzinie były już wyróżniane.

Organizatorem Programu Najwyższa Jakość Quality International, jest redakcja Forum Biznesu, a patronami Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju.

Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów.

Perła Polskiej Gospodarki 2012

Uprzejmie informujemy, iż Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymało tytuł Perła Polskiej Gospodarki w X edycji rankingu polskich przedsiębiorstw „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw
w Polsce”. 

Organizatorem rankingu, od dziesięciu lat, jest redakcja magazynu ekonomicznego Polish Market oraz  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Metro Awards 2012

Metro Warszawskie wyróżnione podczas dorocznej międzynarodowej konferencji MetroRail 2012, która odbyła się w Londynie w dniach 27 – 29 marca 2012 roku.  

Konferencja  MetroRail  to  coroczne miejsce spotkań ekspertów z zakresu budowy,  eksploatacji oraz zarządzania metrem. Celem konferencji jest stworzenie forum, podczas którego jej uczestnicy mogą aktywnie wymienić poglądy dotyczące rozwoju transportu publicznego. Podczas wykładów oraz paneli dyskusyjnych wiele uwagi poświęca się przyszłości transportu miejskiego, finansowaniu jego rozwoju oraz bezpieczeństwu i ochronie pasażerów. Nie mniej ważne są przekazywane przez specjalistów informacje dotyczące nowości technologicznych. W konferencji biorą udział inżynierowie i architekci, projektanci, operatorzy, przedstawiciele rządów oraz  transportu publicznego. Imprezą towarzyszącą dorocznej konferencji MetroRail, jest Metro Awards – konkurs dla firm związanych z budową oraz eksploatacją kolejek podziemnych.

W tegorocznej edycji konkursu Metro Warszawskie Sp. z o.o. zgłosiła swoje uczestnictwo oraz zdobyła nagrodę w kategorii: Best Green Initiative (Najlepsza Inicjatywa Proekologiczna). Nagrodzony został również projekt budowy centralnego odcinka II linii metra wraz z zakupem taboru w kategorii Best New Metro Project (Najlepszy Nowy Projekt Metra) – inwestycja Miasta Stołecznego Warszawy, w której Inwestorem Zastępczym jest Spółka Metro Warszawskie.

Kryteria oceny w kategorii „Best Green Initiative”:

 • podjęcie kompleksowych działań przyczyniających się do oszczędzania i racjonalizacji zużycia energii elektrycznej;
 • stosowanie rozwiązań chroniących środowisko na każdym etapie realizacji budowy metra;
 • stosowanie rozwiązań chroniących środowisko w działalności operacyjnej (eksploatacji i utrzymania metra);
 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;
 • promowanie kwestii ochrony środowiska wśród pracowników i kontrahentów.

Kryteria oceny w kategorii „Best New Metro Project”:  

 • fachowe planowanie i zarządzanie projektem;
 • poszukiwanie różnych źródeł finansowania inwestycji;
 • tzw. „value for money” – uzyskanie najwyższej jakości za przeznaczone na inwestycje środki;
 • zwrócenie uwagi na potrzeby miasta oraz integracja sieci komunikacyjnych;
 • wpływ projektu na poprawę jakości życia mieszkańców;
 • poprawa poziomu obsługi mieszkańców, dostępność dla wszystkich;
 • zapewnienie długoterminowej trwałości projektu i jego wydajności, sprawnego funkcjonowania

Zgłoszenia oceniało międzynarodowe jury składające się z wybitnych fachowców zajmujących się problematyką metra. Uroczysta ceremonia wręczenia statuetek odbyła się 29 marca 2012 roku.

Uprzejmie informujemy, iż Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny otrzymało tytuł Perła Polskiej Gospodarki w X edycji rankingu polskich przedsiębiorstw „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw
w Polsce”. 

Wielka Gala Integracji 2011

Kapituła tegorocznej edycji Medalu Przyjaciół Integracji wyróżniała Metro Warszawskie Sp. z o.o. za szczególną wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Honorowe wyróżnienie otrzymaliśmy za:
(cyt.) „Dostosowanie stacji warszawskiego metra dla osób niewidzących i niedowidzących. Metro Warszawskie było inicjatorem rozpoczęcia prac nad Rozporządzeniem, które wprowadziło normę krajową dla oznakowania dotykowego na stacjach metra. To pierwsza tego typu norma prawna w prawie polskim i jest wynikiem niemal 10 letnich starań Metra o taką regulację. W okresie wakacji Metro Warszawskie zamontowało na wszystkich stacjach specjalne oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących. „Guzki” i pasy w jaskrawym kolorze informują osoby niewidome i niedowidzące, że znajdują się one w niebezpiecznej odległości od krawędzi peronu. Te rozwiązania dają im możliwość bardziej swobodnego, niezależnego oraz bezpieczniejszego niż dotąd poruszania się metrem. Dodatkowo Metro Warszawskie wspiera Turniej Rugby na Wózkach Wheelchair Rugby Metro Cup, który pozwala sprawdzić  się naszej reprezentacji w rugby na wózkach w walce z najlepszymi.”

Relacja filmowa z Wielkiej Gali Integracji (AVI, 48MB)

Perła Polskiej Gospodarki 2011

Uprzejmie informujemy, iż Metro Warszawskie po raz kolejny otrzymało tytuł Perła Polskiej Gospodarki w IX edycji rankingu polskich przedsiębiorstw „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.
Organizatorem rankingu, od dziewięciu lat, jest redakcja magazynu ekonomicznego Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Najwyższa Jakość Quality International 2011

Z przyjemnością informujemy, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. zdobyło tytuł Laureata QI 2011 w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2011
w kategorii QI Service – Usługi Najwyższej Jakości. Nagrodę otrzymaliśmy podczas uroczystej gali finałowej V Edycji Programu Najwyższa Jakość QI 2011, która odbyła się 6 października bieżącego roku w Poznaniu.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International skierowany jest do firm, instytucji, samorządów, producentów i usługodawców posiadających czytelną politykę jakości
 w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Organizatorem konkursu jest redakcja Forum Biznesu, a patronami przedsięwzięcia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów.

Metro Awards 2011

Metro Warszawskie otrzymało nagrodę podczas dorocznej międzynarodowej konferencji MetroRail 2011, która odbyła się w Mediolanie w dniach 14 – 17 marca br.

Konferencja MetroRail to okazja, aby porównać się z innymi operatorami metra na świecie, a także uczyć się jak tworzyć zaawansowany technologicznie, nowoczesny, ekonomiczny i bezpieczny system podziemnej kolejki. To także okazja do spotkań i wymiany doświadczeń dla ponad 300 delegatów – operatorów metra, a także czołowych dostawców technologii, przedstawicieli samorządów terytorialnych, analityków i ekspertów z całego świata.

W tegorocznej edycji konkursu Metro Warszawskie Sp. z o.o. zgłosiło swoje uczestnictwo w jednej kategorii: Najlepiej udoskonalane metro.

Kryteriami oceny były:
• Radykalna poprawa pod względem zakresu, częstotliwości i efektywności usług
• Wzrost poziomu przejazdów
• Wzrost poziomu obsługi klienta i wzrost wartości do ceny
• Ciągła poprawa ogólnej kondycji i udogodnienia
• Zwiększony poziom dostępu i bezpieczeństwa
• Zobowiązanie do dostarczania większej innowacyjności technologicznej i ambitnych, ale realistycznych planów na przyszłość.

W pokonanym polu pozostawiliśmy tak poważnych operatorów, jak:
Metro do Porto (Portugalia)
STM Montreal (Kanada)
Seul Metro (Korea Południowa)
Vancouver Translink (Kanada)
RATP Paryż (Francja)

Dodatkowo uznano i doceniono nasze działania w zakresie ochrony środowiska i zostaliśmy finalistami także w tej ważnej kategorii. W finale tej kategorii jesteśmy już po raz drugi. Aktywność Spółki na tym polu działalności została dostrzeżona już w 2009 roku – zdobyliśmy wówczas nagrodę główną.

W tym roku konkurowaliśmy z:
Los Angeles Metropolitan Transport Authority (LACMTA) – USA
SMRT Singapur
Delhi Metro Rail Corporation (Indie)
Seul Metro (Korea Południowa)
Calgary Transit (Kanada)
STM Montreal (Kanada)

Zgłoszenia oceniało międzynarodowe jury składające się z wybitnych fachowców zajmujących się problematyką metra.
Uroczysta ceremonia wręczenia statuetek odbyła się 15 marca.

Gazele Biznesu 2010

W XI edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw, Dziennik Puls Biznesu potwierdził przynależność Spółki Metro Warszawskie do elitarnego klubu Gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowało się jury przy wyborze Gazel Biznesu były:

 • rozpoczęcie działalności przed rokiem 2007 i prowadzenie jej nieprzerwanie do dziś;
 • brak strat w latach 2007-2009;
 • osiągnięcie w roku 2007 wartości sprzedaży nie mniejszej niż 3 mln zł i nie większej niż 200 mln zł;przyrost sprzedaży w latach 2007-2009;
 • publikacja, od 2007 roku,  wyników finansowych w Monitorze Polskim B.

O miejscu w rankingu oraz przyznaniu tytułu Gazeli Biznesu 2010 roku zadecydowały również wyniki finansowe z ostatnich trzech lat działalności Spółki.

Uroczysta ceremonia wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się 16 marca 2011 roku.

Perła Polskiej Gospodarki 2010

Uprzejmie informujemy, iż Metro Warszawskie po raz kolejny otrzymało tytuł Perła Polskiej Gospodarki w VIII edycji rankingu polskich przedsiębiorstw „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Organizatorem rankingu, od ośmiu lat, jest redakcja magazynu ekonomicznego Polish Market oraz  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Lider Transportu Szynowego 2010

Spółka Metro Warszawskie otrzymało wyróżnienie w kategorii Przewoźnik

w ogólnopolskim konkursie Lider Transportu Szynowego 2010 „za wysokim poziom świadczonych usług gwarantujący komfort, bezpieczeństwo i punktualność przewozów oraz za inwestycje w nowoczesny tabor do obsługi przewozów pasażerskich”.

O przyznaniu nagród, w tym prestiżowym konkursie organizowanym przez redakcję czasopisma Transport i Komunikacja przy współpracy Forum Transportu Szynowego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP o/Radom, zdecydowało jury pod przewodnictwem Pan prof. zw. dr hab. inż. Janusza Dyducha.

Wyróżnienia dla Spółki wręczone zostało 9 listopada bieżącego roku podczas konferencji „Otwarty Rynek Kolejowy w Polsce  – Nowoczesny tabor szynowy szansą rozwoju kolei”.

Gazele Biznesu 2009

W jubileuszowej, X edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw, Dziennik Puls Biznesu potwierdził przynależność Spółki Metro Warszawskie do elitarnego klubu Gazel Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowało się jury przy wyborze Gazel Biznesu były:

 • rozpoczęcie działalności przed rokiem 2006 i prowadzenie jej nieprzerwanie do dziś;
 • brak strat w latach 2006-2008;
 • osiągnięcie w roku 2006 wartości sprzedaży nie mniejszej niż 3 mln zł i nie większej niż 200 mln zł;
 • przyrost sprzedaży w latach 2006-2008;
 • publikacja, od 2006 roku,  wyników finansowych w Monitorze Polskim B.

O miejscu w rankingu oraz przyznaniu tytułu Gazeli Biznesu 2009 roku zadecydowały również wyniki finansowe z ostatnich trzech lat działalności Spółki.

Uroczysta ceremonia wręczenia pamiątkowych dyplomów odbyła się 11 marca 2010 roku.

Perła Polskiej Gospodarki 2009

Metro Warszawskie otrzymało tytuł Perła Polskiej Gospodarki w rankingu polskich przedsiębiorstw „za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Organizatorem rankingu, od siedmiu lat, jest redakcja magazynu ekonomicznego Polish Market oraz  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Gepardy Biznesu 2008

W dniu 24 czerwca 2009 roku Metro Warszawskie otrzymało nagrodę w III edycji konkursu „Gepardy Biznesu 2008” w kategorii „Najdynamiczniejsza firma Województwa Mazowieckiego”.

Powyższa nagroda przyznawana jest firmom, których wartość rynkowa w okresie od 31.03.2006 r. do 31.03.2008 r. wzrosła o więcej niż 20 procent.

Metro Awards 2009

Warszawskie Metro Sp. z o.o. otrzymało DWIE NAGRODY GŁÓWNE w międzynarodowym konkursie Metro Awards 2009.

1. Best Maintenance Programme – Najlepszy program utrzymania
Kryteria:

 • Osiągnięcia w utrzymaniu starzejącej się infrastruktury metra lub w działaniach powodujących wydłużenie „życia technicznego” nowszej infrastruktury.
 • Osiągnięcia w zakresie informatyzacji i automatyzacji procesów utrzymania.
 • Zapewnienie wysokich standardów utrzymania przy jednoczesnej ekonomizacji kosztów.
 • Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem infrastruktury i urządzeń bez zakłócania usług przewozowych.
 • Posiadanie kompleksowej strategii utrzymania i modernizacji infrastruktury w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Nie ograniczanie się tylko do utrzymywania i konserwacji, ale wprowadzanie również znaczących ulepszeń i modernizacja infrastruktury i urządzeń.

2. Special Merit Award for Commitment to the Environment – Nagroda specjalna za zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska.
Kryteria:

 • Posiadanie strategii w zakresie redukcji emisji tlenków węgla.
 • Dbałość o ochronę środowiska na wszystkich szczeblach zarządzania i stanowiskach pracy.
 • Działania mające na celu zachęcenie kierowców do zrezygnowania z jazdy samochodem i korzystania z transportu zbiorowego.
 • Dbałość o środowisko na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji metra.
 • Długoterminowe plany działania na rzecz ochrony środowiska.

Oprócz tego Metro Warszawskie zostało finalistą w dwóch innych kategoriach:
Best Passenger Experience – Najlepsza obsługa pasażerów.
Kryteria:

 • Poziom usług świadczonych na rzecz klientów metra; co pasażer dostaje za cenę biletu.
 • „Sprzężenie zwrotne” pomiędzy przewoźnikiem a pasażerami (badanie opinii, uwzględnianie uwag pasażerów itp.).
 • Wydajność, sprawność i niezawodność przewozów.
 • Łatwość dostępu, dodatkowe udogodnienia dla pasażerów.
 • Czystość i porządek.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony na terenie metra.
 • Umiejętność obsługi dużych potoków pasażerskich.

Most Innovative Approach to Station Development – Najbardziej innowacyjne (nowatorskie) podejście do rozbudowy i wykorzystania stacji.
Kryteria:

 • Obszar obsługiwany przez system metra; integracja z transportem miejskim, dogodne połączenia z innymi systemami transportu.
 • Bezpieczeństwo, ochrona.
 • Łatwość dostępu (w tym udogodnienia dla niepełnosprawnych)
 • Nowoczesne rozwiązania techniczne.
 • Architektura stacji, sztuka, wystrój.
 • Wpływ na rewitalizację i rozwój terenów miejskich.
 • Dbałość o środowisko i otoczenie.

Gazele Biznesu 2008

12 marca 2009 roku podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez wydawcę „Pulsu Biznesu”, Metro Warszawskie Sp. z o.o. otrzymało tytuł Gazeli Biznesu.

Gazelą Biznesu 2008 może być firma, która:

 • rozpoczęła działalność przed rokiem 2005 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś;
 • w latach 2005-07 ani razu nie odnotowała straty;
 • w roku 2005 osiągnęła wartość sprzedaży nie mniejszą niż 3 mln zł i nie większą niż 200 mln zł;
 • w latach 2005-07 z roku na rok odnotowywała przyrost sprzedaży;
 • przynajmniej od roku 2005 publikuje swoje wyniki finansowe w Monitorze Polskim B.

Metro Awards 2008

Metro Warszawskie otrzymało dwie nagrody podczas międzynarodowej konferencji MetroRail 2008, która odbyła się w Kopenhadze w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2008 r. 

Metro Warszawskie otrzymało nagrody główne w dwóch kategoriach: Najlepsza stacja oraz Najlepszy maszynista.

Najlepsza stacja
Nagrodzona Stacja Plac Wilsona wyróżniona została między innymi
za funkcjonalność,  architekturę, estetykę oraz organizację i zarządzanie stacją.

Najlepszy maszynista
Metro Warszawskie aktywnie wspomaga rozwój zawodowy pracowników. Poprzez system nagród motywuje ich do dalszego zdobywania wiedzy niezbędnej na zajmowanych stanowiskach. Rozwinięty system szkoleń zawodowych i językowych pozwala na udział w nich pracownikom Spółki.

Zwycięzca Pan Robert Jaryczewski jest nie tylko profesjonalnie przygotowany do pełnienia obowiązków, ale również ze względu na doświadczenie zawodowe może służyć pomocą młodym kolegom.  

Solidny Pracodawca Mazowsza 2008

Metro Warszawskie otrzymało tytuł Solidnego Pracodawcy Mazowsza 2008.

Konkurs „Solidny Pracodawca Roku”, organizowany od 2004 r. przez Grupę Media Partner, promuje i nagradza przedsiębiorstwa, które z wyróżnieniem wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec pracowników w kwestii zatrudnienia i działań prospołecznych.