Informacje o firmie

Misją Metra Warszawskiego Sp. z o.o. jest realizowanie przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie, jak również zastępstwo inwestycyjne oraz nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudowie sieci stołecznego metra. 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest podmiotem prawa handlowego od stycznia 2003 r. Właścicielem spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Spółka korzysta z udostępnionej przez miasto st. Warszawa infrastruktury metra (tunele, stacje) i odpowiada za ich utrzymanie. W ramach działalności eksploatacyjnej (przewozowej) spółka, na podstawie umowy handlowej, otrzymuje od Zarządu Transportu Miejskiego wynagrodzenie obliczane na podstawie ustalonej stawki za wozokilometr (kilometr przejechany przez wagon metra).

Dodatkowe źródło utrzymania firmy stanowią dochody z działalności handlowej Metra Warszawskiego (wynajem powierzchni handlowej, reklamowej itd.) oraz dochody z działalności inwestycyjnej. Miasto st. Warszawa zleca spółce pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy rozbudowie metra, za co spółka otrzymuje wynagrodzenie obliczane jako procentowy współczynnik wysokości podpisywanych kontraktów.