Przebieg i lokalizacja stacji

Mapka przebiegu Linii M3

 

 

gęstość zaludnienia