Odcinek zachodni i wschodni-północny (2+3)

Rozbudowa II linii metra obejmuje:

Realizację odcinka zachodniego od szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za stacją C4 Bemowo.
2 stacje – C4 Bemowo, C5 Ulrychów wraz z tunelami szlakowymi.
1 wentylatornia szlakowa: V5
2 tunele szlakowe: D5, D6
Komora demontażowa S6
Długość II etapu odcinka zachodniego II linii metra: 2 km
Całkowita długość tuneli odcinka zachodniego: 2 664 m
Całkowita kubatura obiektów (stacje i wentylatornie): 295 602 m3

Realizację odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją C18 Trocka do torów odstawczych za stacją C21.
3 stacje – C19 Zacisze, C20 Kondratowicza, C21 Bródno wraz z tunelami szlakowymi.
3 wentylatornie szlakowe: V19, V20, V21
3 tunele szlakowe: D19, D20, D21
Komora demontażowa przy stacji C18 (KD C18)
Długość II etapu realizacji odcinka wschodniego-północnego: 3,9 km
Całkowita długość tuneli odcinka wschodniego – północnego: 5 785 m
Całkowita kubatura obiektów: 672 179 m3

Długość dwóch realizowanych odcinków zachodniego oraz wschodniego-północnego wynosi ok. 5,9 km.

Okładka folderu budowy metra

Folder informacyjny 

Budowa II linii metra
II etap realizacji odcinka zachodniego i wschodniego-północnego
Ściągnij plik PDF (44 MB)

Rozbudowa II linii metra w Warszawie (2+3)

ORTOFOTO 2+3-3+3-centralny

ODCINEK ZACHODNI

Od szlaku za stacją C6 Księcia Janusza do torów odstawczych za stacją C4 Bemowo.

Odcinek zachodni II linii metra w Warszawie stanowiący II etap jej realizacji w tym rejonie miasta, usytuowany będzie na terenie dzielnic Wola i Bemowo.

Na przeważającym fragmencie odcinka projektowana trasa metra przebiega pod ulicą Górczewską. W części wschodniej odcinka pod jezdnią północną, później pod jezdnią południową z niewielkim odchyleniem na południe przy skrzyżowaniu ulicy z linią kolejową. 

Stacja C4 zlokalizowana została w rejonie skrzyżowania ul. Górczewskiej z ul. Powstańców Śląskich przy Ratuszu Dzielnicy Bemowo. Stacja C5 zlokalizowana została w sąsiedztwie Centrum Handlowego Wola Park oraz zabytkowego kompleksu przyrodniczego Parku Ulricha.

Dane techniczne
Tunele
Długość toru prawego – 1986 m
Długość toru lewego – 1988 m
Długość stacji C4 Bemowo i torów odstawczych – 459 m
Długość stacji C5 Ulrychów – 160 m
Długość komory demontażowej – 18 m
Całkowita długość tuneli: – 2 664 m

Obiekty kubaturowe
Stacja C4 Bemowo z torami odstawczymi – 224 586 m3
Stacja C5 Ulrychów – 60 272 m3
Wentylatornia szlakowa V5 – 4 302 m3
Komora demontażowa S6 – 6 442 m3
Całkowita kubatura obiektów: – 295 602 m3

Poziom główki szyny (PGS) pod poziomem terenu – 13,7 m – 14,7 m
(średnia 14,2 m)

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra. Stacja C4-C5

STACJA C5 ULRYCHÓW
Stację zlokalizowano wzdłuż ulicy Górczewskiej pod jej południową jezdnią.

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra.stacja Ulrychów

STACJA C4 BEMOWO
Stację zlokalizowano wzdłuż ulicy Górczewskiej pod jej południową jezdnią, w rejonie skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich. 

Ortofotomapa z przebiegiem II linii metra.stacja bemowo

ODCINEK WSCHODNI-PÓŁNOCNY

Od szlaku za stacją C18 Trocka do torów odstawczych za stacją C21.

II etap realizacji odcinka wschodniego-północnego II linii metra w Warszawie, zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Targówek we wschodnio-północnej części Warszawy.

Pierwszą stacją w II etapie odcinka wschodniego-północnego II linii metra jest stacja C19 Zacisze, zlokalizowana pod ul. Figara przy skrzyżowaniu z ulicami Codzienna, Rolanda i Spójni.
Drugą stacją w II etapie odcinka wschodniego-północnego II linii metra jest stacja C20 Kondratowicza, zlokalizowana pod ul. Kondratowicza między skrzyżowaniami z ul. Malborską i 20 Dywizji Piechoty PW a ul. Św. Wincentego.
Trzecią stacją w II etapie odcinka wschodniego-północnego II linii metra, jest stacja C21 Bródno zlokalizowana w ul. Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniami ulic Bazyliańska/Rembielińska i Łabiszyńska.

Dane techniczne
Tunele:
Długość toru prawego – 4 020,6 m
Długość toru lewego – 3 993,2 m
Długość stacji C19 Zacisze – 176,0 m
Długość stacji C20 Kondratowicza – 314,0 m
Długość stacji C21 Bródno, komory rozjazdów i torów odstawczych – 697,5 m
Długość komory demontażowej przy C18 – 31,0 m
Całkowita długość tuneli: – 5 785,0 m

Obiekty kubaturowe:
Stacja C19 Zacisze – 74 199,0 m3
Stacja C20 Kondratowicza – 93 420,0 m3
Stacja C21 Bródno – 469 891,0 m3
Wentylatornia szlakowa V19 – 9 158,0 m3
Wentylatornia szlakowa V20 – 8 817,0 m3
Wentylatornia szlakowa V21 – 8 875,0 m3
Komora demontażowa przy C18 – 7 819,0 m3
Całkowita kubatura obiektów: – 672 179,0 m3

Poziom główki szyny (PGS) pod poziomem terenu – od 9,0 m do 13,9 m
(średnia 11,5 m)

Odcinek Bródno - Zacisze

STACJA C19 „Zacisze”
Zlokalizowana jest w wzdłuż ulicy Figara przy skrzyżowaniu z ulicami Codzienna, Rolanda i Spójni.

Odcinek Zacisze

STACJA C20 „Kondratowicza”
Zlokalizowana  jest wzdłuż  ulicy Kondratowicza między  skrzyżowaniami z ulicami Malborską i 20 Dywizji Piechoty PW a skrzyżowaniem ulicy Św. Wincentego z ulicą Kondratowicza. Projektowany łącznik ze stacji metra do projektowanych przystanków tramwajowych w ulicy Św. Wincentego.

Odcinek Kondratowicza

STACJA C21 „Bródno”
Zlokalizowana jest w wzdłuż ulicy  Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniami ulic Bazyliańska/Rembielińska i Łabiszyńska. Stacja z dwiema komorami rozjazdów oraz torami odstawczymi.

Stacja BRÓDNO