Stan na dzień 9 września 2013 roku
Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej
– Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Trwa przebudowa sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
– Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni.
– Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściach ze stacji.
– Wykonuje się instalacje wodociągowe w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowane są prace wykończeniowe w pomieszczeniach technologicznych w zakresie tynków, posadzek oraz instalacji wewnętrznych – rejon torów odstawczych.
– Trwa montaż docelowej stolarki drzwiowej – rejon torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V10:

– Zakończono roboty konstrukcyjne wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny. – Przebudowano kanalizację i kable światłowodowe. – Wykonano przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

Stacja C10 Rondo ONZ:

– Zakończono zasypywanie korpusu stacji. Na komorze rozjazdowej trwa izolowanie i zasypywanie górnego stropu (pozostawiając otwór technologiczny). – Kontynuowane są roboty: murowe, tynkarskie. – Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych. – Wykonuje się instalacje wodociągowe i wentylacyjne. – Trwa montaż stolarki drzwiowej, oraz wytłumień akustycznych. – Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind. – Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących. – Zakończono wylewanie chodników technologicznych w rejonie stacji oraz komory rozjazdów. – Trwa przekładanie jezdni Al. Jana Pawła II i torów tramwajowych na docelową trasę w rejonie Ronda ONZ.

Wentylatornia szlakowa V11:

– Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe.   

Stacja C11 Świętokrzyska:

– Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji.  – Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji. – Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):

– Realizowany jest żelbetowy łącznik w szybie A13. Aktualnie wykonano płytę denną łącznika oraz chodniki technologiczne. – Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych.   

Wentylatornia szlakowa V12:

– Wykonano izolację i zasypkę płyty stropowej górnej pozostawiając otwór technologiczny.  

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

– Dobiegają końca prace przy konstrukcji wyjść ze stacji.   – Trwają prace przy murowaniu ścian, tynkowaniu oraz posadzkach wewnątrz stacji. – Kontynuowane są roboty przy instalacji wewnętrznej wod-kan. – Rozpoczęto prace malarskie na poziomie technologicznym. – Rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnej przebiegającej nad korpusem stacji.

Wentylatornia szlakowa V13:

– Wykonano płytę denną. Rozpoczęto wykonywanie ścian klatki schodowej. – Wykonane zostały roboty zabezpieczające.  

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

– Po stronie zachodniej wykonano konstrukcje „ślepego tunelu” na wejście TBM-ów od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Obecnie trwa betonowanie „ślepego tunelu”. – Wykonano płytę denną po wschodniej stronie stacji. – Roboty sieciowe wodociąg – wykonano odcinek  rurociągu w ul. Tamka. – Trwają roboty na instalacji wewnętrznej wod – kan. po wschodniej stronie stacji.

Wentylatornia szlakowa V14:

Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu. – Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni. – Wykonywano roboty murarskie. – Wykonywano  izolację pionową ścian fundamentowych.  

Stacja C14 Stadion Narodowy:

Zakończono wykonanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie płyty fundamentowej oraz elementów konstrukcyjnych wewnętrznych. – Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji. – Rozpoczęto przygotowanie pomieszczeń technicznych dla układania instalacji wewnętrznych i koryt kablowych. Dostarczono na stacje transformatory oraz rozdzielnice. – Rozpoczęto montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem. – Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie. – Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego. – Trwa oczyszczanie ścian szczelinowych wewnątrz stacji. – Trwa układanie kanalizacji przy wyjściach ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V15

Zakończono roboty konstrukcyjne.  

Stacja C15 Dworzec Wileński:

– Trwa realizacja wyjść ze stacji. – Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury. – Trwa montaż instalacji wewnętrznych. – Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji. – Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli. – Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych. – Trwa układanie kabli i usuwanie newralgicznych kolizji kablowych. Rozpoczęto przygotowania pomieszczeń technicznych do montażu kolejnych urządzeń oraz koryt i tras kablowych.

Tunele: Stan na dzień 9 września 2013 roku

– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:  – Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się na stacji C-12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Trwa przegląd maszyny przed dalszym drążeniem tunelu w kierunku stacji C-13. – Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się 74 m za stacją C-12 „Nowy Świat – Uniwersytet” w kierunku stacji C-13. – Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu. – Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się 781 m za stacją C-14 „Stadion Narodowy”. Do stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik” pozostało 155 m.