Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Wykonano strop pośredni na torach odstawczych.
 • Wykonano izolacje płyty stropowej górnej.
 • Kontynuowane są roboty polegające na zasypaniu płyty stropowej górnej.
 • Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2.
 • Przełączono wszystkie kable związane z budową szybu startowego.
 • Trwa przebudowa sieci podziemnych w rejonie torów odstawczych

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Wykonano: ściany szczelinowe, jet grouting, wykop wstępny
 • Kontynuowane są prace przy wykonaniu: płyty stropowej górnej, wykopu międzystropowego wraz zabezpieczeniem ścian, wykopu do poziomu płyty fundamentowej, płyty dennej, wykopu do poziomu pośredniego, izolacji płyty fundamentowej, ścian konstrukcyjnych wewnętrznych, izolacji stropów oraz zasypywanie wykopu.
 • Kontynuowane są prace przy wylewaniu klatki schodowej wejściowej i izolacjach stropu.
 • Przebudowana została kanalizacja i kable światłowodowe.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Kontynuowane są prace przy wykonaniu: murków prowadzących dla ścian szczelinowych, słupów oraz  baret.
 • Przebudowane zostały wszystkie kable kolidujące z wejściami i ścianami szczelinowymi.
 • Wykonano płytę fundamentową w komorze rozjazdów.
 • Trwają prace przy wykonywaniu komór kanalizacyjnych, komór wodociągowych oraz ciepłowniczych.

Wentylatornia szlakowa V11: 

 •   Trwa wykop pod płytę denną
 •   Wszystkie kable związane z budową wentylatorni oraz wynikające z kolizji wtórnych zostały przebudowane

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Ukończono wykonanie ścian szczelinowych szybu łączącego stacje Świętokrzyska na I i II linii metra.
 • Kontynuowane są prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
 • Trwają roboty montażowe kanalizacji sanitarnej w ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej
 • Kontynuowane są prace na stropie stacji przy wykonywaniu sieci wodociągowej i gazowej.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Kontynuowane są prace przy zabezpieczeniu wykopu pod konstrukcję wentylatorni. Wykonano wykop do głębokości 3m. Aktualnie wykonywany jest oczep oraz rozparcie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych wentylatorni szlakowej.

Stacja C12 Nowy Świat:

 • Wykonano ściany szczelinowe korpusu stacji.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty stropowej górnej
 • Wykonano płytę stropową korpusu stacji
 • Kontynuowane są prace przy instalacji puszek i peszli  oraz instalacji uziemieniowej w stropie górnym

Stacja C13 Powiśle – strona wschodnia:

W trakcie wykonywania przejścia pod tunelem Wisłostrady na łączniku północnym po stronie zachodniej stacji nastąpił niekontrolowany wypływ nawodnionego gruntu. W  związku z powyższą awarią wszystkie prace zostały wstrzymane. Obecnie odtwarzana jest droga na bulwarze przechodząca przez wschodni korpus stacji. Wprowadzono nową organizację ruchu obejmującą objazd tunelu Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Ukończono wykonywanie pierwszego poziomu rozpór stalowych ścian szczelinowych
 • Przełożono istniejącą siec nn

Stacja C14 Stadion:

 • Wykonawca finalizuje wykonywanie ścian szczelinowych i baret w obrębie korpusu stacji. Zakończono ściany szczelinowe i barety w obszarze torów odstawczych.
 • Ukończono fragment płyty stropu górnego korpusu stacji. 
 • Ukończono wykonywanie wykopu pod płytę denną.
 • Przystąpiono do wylewania chudego betonu pod płytę denną.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji w stropie pośrednim (antresoli).

Wentylatornia szlakowa V15

 • Prowadzone się prace przy wykonaniu ścianach szczelinowych.
 • Wykonano wszystkie przeciski kablowe oraz usunięto kable energetyczne i słupy oświetleniowe kolidujące z wentylatornią szlakową.
 • Wykonano tymczasowe oświetlenie zewnętrzne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • wykonano roboty przy ścianach szczelinowych i baretach na zamkniętym odcinku Al. Solidarności.
 • Wykonywane są stropy górne (stacja oraz tory odstawcze), strop pośredni na fragmencie stacji oraz trwają prace nad wykopem do poziomu płyty fundamentowej (cześć stacji).
 • Kontynuowana jest przebudowa sieci kanalizacji, wody, gazu i sieci cieplnej. Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu całkowicie wykonano wszystkie roboty na w/w sieciach sanitarnych na całym skrzyżowaniu ul.Targowej i Al.Solidarności.
 • Zakończono układanie kabli i usunięto newralgiczne kolizje kablowe w rejonie Poczty Polskiej oraz kable kolidujące z Al. Solidarności.

Tunele: Stan na 31.08.2012

 • Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: Tarcza TBM „Anna” drąży południowy tunel między stacją Rondo Daszyńskiego, a stacją Powiśle oraz tunel Z1 łączący I i II linię metra, Tarcza TBM – „Maria” drąży tunel północny, na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
 • Tunel południowy – Tarcza Anna S-645 znajduje się w odległości 1106 m od szybu startowego. Wbudowano 733 pierścieni obudowy żelbetowej
 • Tunel północny – Tarcza Maria S-644 do chwili obecnej wywierciła 1030 m tunelu i wbudowała 682 pierścieni.