Weekend z tarczą

W dniach 24 i 25 września, na placu budowy stacji C09 Rondo Daszyńskiego  zorganizowany został Weekend z tarczą. Wszyscy zainteresowani budową metra mieli okazję do obejrzenia z bliska tarczy TBM, która wydrąży tunel metra na Pragę. Tarcza ta, której  nadano imię Maria podczas uroczystości w dniu 21 września br., jest jedną z trzech maszyn TBM, które drążyć będą tunele II linii metra pod ulicami Warszawy. Na Weekend z tarczą zaprosiła warszawiaków Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wszyscy warszawiacy i miłośnicy metra, którzy w miniony weekend odwiedzili plac budowy stacji Rondo Daszyńskiego mogli nie tylko przyjrzeć się z bliska tarczy, zrobić sobie z nią zdjęcia oraz posłuchać o działaniu tej maszyny, ale mogli również obejrzeć aktualny stan robót budowlanych na stacji Rondo Daszyńskiego oraz uzyskać wiele interesujących informacji na temat  budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. 

Podpisanie umowy na dofinansowanie odcinka centralnego II linii metra wraz z zakupem taboru

W dniu 22 września 2011 roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko IILiniametrawWarszawie – Praceprzygotowawcze,projektibudowaodcinkacentralnegowrazzzakupemtaboru” .

W Sali Kinowej Ministerstwa rozwoju Regionalnego w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 odbyła się konferencja pod nazwą „NowywymiartransportuwProgramieInfrastrukturaiŚrodowisko – wyzwanianaprzyszłość. Podczas konferencji została uroczyście podpisana umowa o dofinansowanie projektu „II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru.”

Ze strony Miasta Stołecznego Warszawy Umowę podpisała Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych Umowę podpisała Pani Dyrektor Anna Siejda.

baner uniaeuropejska

Nadanie imion dla tarcz drążących

21 września 2011 r. Wykonawca budowy centralnego odcinka II linii metra poinformował o wybranych imionach dla trzech tarcz, które będą drążyć tunele pod ulicami Warszawy. Tarcze będą nosić imiona: TBM I – Maria, TBM II – Anna, TBM III – Wisła.
Na uroczystość zaproszona została Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Zamieszczamy pełny tekst przemówienia kierownika kontraktu wykonawcy, Sz. P. Francesco Scaglione, który był gospodarzem i organizatorem uroczystości:

„Witam Państwa na jednym z naszych placów budowy – C09 Rondzie Daszyńskiego. Dziękuję wszystkim za przybycie na jakże prostą, ale jakże ważną uroczystość.  Dziękuję zwłaszcza Pani Prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz- Waltz oraz Ambasadorowi  Włoch. Znajdujemy się na C09 pierwszej stacji metra, skąd wyruszy TBM1, która wydrąży tunel  do Dworca Wileńskiego. Do budowy metra w Warszawie użyjemy trzech tarcz TBM o średnicy 6,25 m. Jest taka tradycja, że maszyny TBM otrzymują imiona żeńskie. Dlaczego tak jest? Bo wewnątrz TBM pracować będzie 15 osobowa załoga składająca się z samych mężczyzn. Ci mężczyźni spędzą w TBM-ie nawet kilka lat, pracując wewnątrz  tej specjalistycznej maszyny. Dla nich TBM będzie kobietą, kochanką, żoną. Będzie to jednak kobieta kapryśna, nie łatwa w prowadzeniu i kontrolowaniu. TBM może spełniać oczekiwania pracowników ale może także toczyć z nimi walkę. Dlatego też TBM otrzymuje imię po pięknej, ale kapryśnej kobiecie. Zwyczajem jest, że kierownik projektu nadaje imię TBM, dlatego też to ja musiałem o imionach zdecydować. Same maszyny pochodzą z Niemiec, ale ich rodzice są międzynarodowi: z Polski, Włoch, Turcji, ale będą mieszkały w Polsce i mamy nadzieję,  że tutaj otrzymają nowe obywatelstwo. Stąd polskie imiona – proste, bo niektóre są niezwykle trudne. 

Padła wcześniej także inna propozycja, aby wybrać z AGP Metro Polska S.c. trzy najpiękniejsze kobiety i nazwać TBMy ich imionami. Ale zadanie to jest niewykonalne dla mnie, gdyż w naszej firmie pracuje zbyt wiele pięknych kobiet. Musiałem znaleźć inne rozwiązanie. Powiem więc, skąd imiona.

Kilka miesięcy temu na lotnisku w Warszawie zobaczyłem plakat przedstawiający kobietę – Marię Skłodowską Curie. Upamiętniał on rocznicę otrzymania przez nią nagrody Nobla. TBM 644 otrzyma zatem najlepsze imię – Maria, imię dobrze znane w Polsce i we Włoszech. Ten TBM, który widzicie Państwo  na zewnątrz będzie od dziś nosił imię Maria.

Z drugim TBM-em było inaczej. Zawsze staram się poznać historię kraju, w którym pracuję, pozwala to lepiej poznać mentalność ludzi danego kraju, w tym przypadku polskich pracowników.  Studiując historię Polski odkryłem postać XIV wiecznej królowej włoskiej z Krakowa. Nie miało to jednak pożytku.  Ale w tym samym czasie istniała w Polsce kobieta niezwykle istotna dla historii kraju. Choć być może jej rodzina była ważniejsza. Chodzi o Annę Mazowiecką  – która była siostrą ostatniego króla mazowieckiego, Janusza. Rok 1526. Właśnie ona przez kolejne 10 lat sprzeciwiała się przyłączeniu Księstwa Mazowieckiego do Niemiec.  Założyła także pierwszy szpital w Warszawie. Anna to także imię brzmiące podobnie w języku polskim i włoskim, dlatego ta maszyna , której część znajduje się na C09 a część na pl. Defilad, będzie nosiła imię – Anna.

TBM3 aktualnie sprowadzany z Niemiec, zacznie drążyć tunele z Powiśla. Ktoś powiedział , że Wisła zwana jest królową rzek. Łączy przecież 3 najpiękniejsze miasta Polski : Kraków, Warszawę i Gdańsk. Dlatego też trzeciej maszynie zdecydowałem się nadać  imię Wisła.”

Pan mgr inż. Francesco Paolo Scaglione – absolwent Państwowego Uniwersytetu w Palermo Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek infrastruktura transportowa. Od 1974 roku pracuje w branży budowlanej, specjalizując się w szczególności w budownictwie drogowym, portów lotniczych i kolejowym. Od ponad 10 lat zajmuje w Spółce Astaldi stanowisko Dyrektora ds. Europy Wschodniej i Środkowej.

iędzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Metody zmechanizowane a metody konwencjonalne budowy tuneli”

W dniu 9  września 2011 r. w hotelu Sofitel Victoria odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Metody zmechanizowane a metody konwencjonalne budowy tuneli”. Organizatorami konferencji był Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, International Tunnelling And Underground Space Association (ITA-AITES) oraz Spółka Metro Warszawskie. Wśród zaproszonych gości byli Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz oraz Zarząd ITA – AITES.

Wykładowcami seminarium byli przedstawiciele International Tunnelling And Underground Space Association.  Wśród omawianych zagadnień znalazły się min.:    
Aspekty techniczne i ekonomiczne metod zmechanizowanych i metod konwencjonalnych – Piergiorgio Grasso (Włochy).
Kryteria wyboru metody / Parametry geotechniczne niezbędne dla dokonania wyboru rodzaju TBM (EPB, Slurry Schield) – Rick Lovat (Kanada).
Monitoring środowiska (budowli) w obszarze wpływu budowy tuneli w warunkach miejskich – Bai Yun (Chiny).
Składowanie urobku i wpływ na jego zagospodarowanie zastosowanych chemicznych dodatków w procesie urabiania – Daniele Peila (Włochy).
Ryzyka związane z projektowaniem i budową tuneli komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych – Soren Eskesen (Dania) /Amanda Elioff (USA) /Martin Knights (Wielka Brytania).

W konferencji udział wzięło ok. 170 przedstawicieli firm oraz instytucji z całego świata.  Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami  mającymi doświadczenie w budowie tuneli metra nie tylko na europejskim kontynencie, ale na całym świecie.

Na stacji C9 Rondo Daszyńskiego:

 • – rozpoczęto prace polegające na wykonaniu zbrojenia drugiego odcinka stropu górnego
  – trwają prace polegające na montażu elementów Maszyny TBM644.
 • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V10 rozpoczęto prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych (wykonanie ok. 30%).
 • Na stacji C11 Świętokrzyska:
  – kontynuowane są prace przy przekładaniu sieci będących w kolizji z korpusem stacji.
  – wdrożono organizację ruchu w ul. Marszałkowskiej umożliwiającą budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Marszałkowskiej oraz wykonano przewierty pod ul. Marszałkowską  pod kable energetyczne i teletechniczne
  – trwa przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Świętokrzyskiej.
 • Na stacji C12 Nowy Świat:
  – rozpoczęto przebudowę sieci teletechnicznych od strony budynku Ministerstwa Finansów.
 • Na stacji C13 Powiśle:
  – pomiędzy tunelem Wisłostrady a Wisłą rozpoczęto prace polegające na wykonywaniu szalunku pod strop górny, którego powierzchnia zostanie wykonana w technologii „betonu architektonicznego”
  – pomiędzy tunelem Wisłostrady a Wybrzeżem Kościuszkowskim wykonano 50% ścian szczelinowych.
 • Na stacji C14 Stadion:
  – wykonano 7 sekcji ścian szczelinowych
  – rozpoczęto roboty polegające na wzmocnieniu nasypu kolejowego celem wykonania w tym nasypie ścian szczelinowych
  – wykonano pierwszy etap ściany z grodzic stalowych w ramach robót w basenie Portu Praskiego.