• Od 11 września br., zamknięta została dla ruchu samochodowego ul. Prosta na odcinku od ul. Karolkowej do ul. Towarowej.
  • Zakres prac przygotowawczych wykonywanych w okresie 11.09.2010 – 11.10.2010 przez Wykonawcę centralnego odcinka II linii metra na odcinku Rondo Daszyńskiego – ul. Karolkowa, po zamknięciu ul. Prostej:

– Montaż ogrodzenia, organizacja zaplecza budowy;
– Wdrażanie czasowej organizacji ruchu;
– Demontaż torowiska wraz z siecią trakcyjną;
– Demontaż infrastruktury naziemnej (przystanki, chodniki, wygrodzenia);
– Lokalizacja kolizji (przekop kontrolny);
– Demontaż nawierzchni ul. Prostej;
– Przebudowa sieci ciepłowniczej;
– Przebudowa sieci teletechnicznej.

  • W Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy został złożony do zatwierdzenia projekt budowlany i wniosek o wydanie pozwolenia na budowę szybu startowego stacji Powiśle.
  • W rejonie stacji Rondo Daszyńskiego rozpoczęły się roboty ziemne (min. tzw. wykop wstępny) oraz demontaż oświetlenia ulicznego.