Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Zlikwidowano otwór technologiczny w stropie pośrednim po stronie północnej stacji
 • Trwa wykonywanie konstrukcji peronu pasażerskiego.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Wykonywane są prace montażowe konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
 • Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych.
 • Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach stacyjnych.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Wykonano podkłady pod posadzki, trwają prace instalacyjno-sanitarne.
 • Zamontowano wentylatory i tłumiki oraz wykonuje się instalacje kanalizacyjne.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Zamontowano windy i schody ruchome, kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji
 • Na ukończeniu są roboty murarskie i tynkarskie w obszarze stacji.
 • Dobiegają końca prace przy instalacjach podposadzkowych na stacji w poziomie -1
 • Na ukończeniu są prace montażowe stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach architektonicznych.
 • Wykonuje się instalacje wod.- kan. i kanały wentylacyjne oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych.
 • Dobiega końca murowanie ścian
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Na ukończeniu są prace przy budowie wyjść ze stacji.
 • Trwają prace końcowe przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji. Pozostał jeden otwór technologiczny do zabetonowania.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe – murowanie i tynkowanie ścian na poziomie -1 i -2.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.
 • Rozpoczęto realizację przyłączy wodociągowych do stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Na ukończeniu są prace związane z izolacją łącznika.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.


Wentylatornia szlakowa V12:

 • Wykonano łącznik wentylatorni oraz część głęboką – stan surowy
 • Rozpoczęto roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.
 • Zakończono roboty montażowe docelowej sieci wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej docelowej.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe.
 • Wykonano zasypkę stropu górnego pozostawiając otwór technologiczny.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Kontynuowane są prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
 • Trwają prace przy przebudowie docelowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy do stacji przebiegających nad korpusem stacji od strony zachodniej.
 • Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.
 • Wykonano izolację akustyczną w pomieszczeniach wentylatorni stacyjnych.
 • Trwa wykonywanie powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwają prace końcowe przy budowie konstrukcji wyjść ze stacji.
 • Trwa realizacja konstrukcji czerpnio-wyrzutni.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych pod kable energetyczne

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Wykonano odwierty kontrolne z poziomu płyty dennej na potrzeby wykonania łączników między wentylatornią a tunelem północnym.
 • Wykonano zasypkę stropu górnego.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Po zachodniej części stacji zakończono wyjmowanie pozostałych części północnej tarczy TBM. Na poziomie -2 rozpoczęto mrożenie gruntu. Wykonano płytę denną i część ściany środkowej w części przejścia podziemnego pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
 • Po wschodniej stronie stacji na poziomach -2 i -3 trwa wykonywanie instalacji mrożenia gruntu.
 • Wykonano odcinek rurociągu sieci wodociągu w ul. Tamka

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
 • Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Zakończono betonowanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji podstawowej, lokalnej i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
 • Zakończono układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwają prace przy układaniu kamienia na ścianach w strefie dostępnej dla pasażerów na poziomie -1.
 • Zakończono montaż trzech wind.
 • Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
 • Kontynuowane są prace przy układaniu konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. – Wykonano betonowanie płyty torowej w obszarze rozjazdów.
 • Rozpoczęto betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Rozpoczęto wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.


Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwa usuwanie pierścieni po TBM na wlotach do tuneli szlakowych D-15.
 • Montowane są zadaszenia przy wejściach/wyjściach ze stacji.
 • Trwają roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonano płytę denną w przepompowni stacji.
 • Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
 • Kontynuowane są prace przy peronach pasażerskich– zabetonowano kolejna część peronu.
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji pod kamień na ścianach w części handlowej stacji.
 • Wykonywany jest montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Wykonano chodniki technologiczne w części torów odstawczych, trwają roboty przygotowawcze pod betonowanie płyt torowych.

Tunele: Stan na dzień 14.01.2014 roku

 • Maszyny TBM zostały zdemontowane i wywiezione z terenu placów budowy.
 • Zdemontowano wyposażenie tymczasowe tuneli.
 • Tunele są przygotowywane do odbiorów technicznych.
 • Trwa demontaż zaplecza szybów startowych na stacjach C-09 i C-13.