W dniu dzisiejszym (09.01) Tarcze TBM Wisła I i Wisła II opuszczone zostały do szybu startowego w rejonie dworca Wileńskiego.

Ponieżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia:

Stan na dzień 11 stycznia 2013 roku
Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Trwa betonowanie płyty dennej.
– Wykonano część szkieletów zbrojeń słupów, zabetonowano 25% słupów docelowych w części torów odstawczych.
– Wykonano  ściany i płytę denną jednego z wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Przebudowano sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Trwają prace przy wykonaniu konstrukcji kolejnej części stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.
– Trwają przygotowania do wylania stropu na -1.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Kontynuowane są prace związanie z wykonaniem łoża pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Trwa wzmocnienie gruntu metodą iniekcji ciśnieniowych w obszarze łącznika pomiędzy I i II linią metra.
– Kontynuowane są prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
– Kontynuowane jest wykonanie wyjść ze stacji.- Trwa przebudowa oraz naprawa sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano rozbudowę oczepu ścian szczelinowych szybu A13.
– Wykonano rozparcie szybu w dwóch poziomach.
– Trwa wzmacnianie gruntu pod płytę denną.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano płytę stropową wentylatorni w części niskiej.
– Trwa wykonanie ścian konstrukcyjnych łącznika wentylatorni.
– Trwają prace przy wykopie do poziomu płyty dennej.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji wyjść ze stacji.
– Trwa wykonanie wykopu poniżej stropu -3 w części stacji.
– Trwa wykonanie wykopu do poziomu płyty dennej.
– Wykonano płytę stropową korpusu stacji, strop pośredni -1 w poziomie oraz strop pośredni -3 w poziomie.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Rozpoczęto prace wzmocnienia gruntu na potrzeby TBM między płytą denną a tarczą TBM.
– Wykonano roboty zabezpieczające.

Stacja C13 Powiśle:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Powiśle zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady. 

Wentylatornia szlakowa V14:
– Zabetonowano płytę górną.
– Wykonano ściany konstrukcyjne.
– Wykonano ściany szybu wentylacyjnego.
– Wykonano płytę fundamentową wraz z izolacją.

Stacja C14 Stadion:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu płyty stropu górnego w rejonie torów odstawczych.
– Trwa wykonanie płyty stropu pośredniego w kolejnej części stacji.
– Trwa wylewanie kolejnych sekcji płyty dennej.
– Zakończono prace zabezpieczające nasyp kolejowy.
– Rozpoczęto wykop poziomu -2 w części torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V15:
– Zabetonowano część płyty dennej.
– Zamontowano część rozpór.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Wykonano strop górny w południowej części stacji. 
– Wykonano elementy konstrukcyjne pod TBM tzw. Kołyska.
– Trwają prace ziemne pod stropem do poziomu płyty fundamentowej w obszarze torów odstawczych stacji. 
– Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.


Tunele: Stan na dzień 11 stycznia 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra.
Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej. 
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
– W dniu 9 stycznia 2013 roku opuszczono do szybu startowego na stacji Dworzec Wileński dwie kolejne tarcze TBM S-646 „Wisła I” oraz TBM S-760 „Wisła II.