• 14 stycznia Metro Warszawskie złożyło do Wojewody Mazowieckiego ostatnie wnioski o pozwolenia na budowę dla stacji: ONZ, Świętokrzyska i Dworzec Wileński oraz wentylatorni V-14 (rejon ul. Sokolej). Powyższa dokumentacja zamyka proces składania wniosków o pozwolenia na budowę dla tej inwestycji.
 • W dniu 10 stycznia Miasto St. Warszawa wydało Decyzją Nr 9/Ś/2011 pozwolenie na budowę punktu informacyjnego centralnego odcinka II linii metra na terenie Placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej (teren d. KDT).
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego kontynuowana jest budowa ścian szczelinowych. Uruchomiono również drugą stację bentonitową.
 • W rejonie stacji Powiśle rozpoczął się montaż ogrodzenia placu budowy.
 • Na stacji Powiśle rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę szybu startowego:
  – pomiary geodezyjne
  – inwentaryzacja zieleni.
 • W rejonie stacji Powiśle – w okolicach skrzyżowania ulic Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie oraz wjazdu na Most Świętokrzyski – wprowadzono czasową  organizację ruchu samochodowego.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego wybudowano specjalistyczną instalację (tzw. stację bentonitową) dla oczyszczania zawiesiny bentonitowej.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego rozpoczęto wykonywanie wykopów pod ściany szczelinowe szybu startowego.
 • W rejonie ronda Daszyńskiego kontynuowane są prace związane z usuwaniem kolizji teletechnicznych, energetycznych i sanitarnych. Trwa budowa nowej komory cieplnej.