• Metro Warszawskie złożyło do Dzielnic: Wola, Śródmieście, Praga Północ i Praga Południe (informacyjnie) wnioski o zgody właścicielskie oraz wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów.
  • Przedstawiciele Metra, Urzędu m. st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego dokonali wizytacji budowy metra w Rzymie (linii C) prowadzonej przez lidera konsorcjum – firmę ASTALDI S.p.A. Delegacja miała na celu wymianę doświadczeń, a w szczególności sprawdzenie pracy tarcz TBM, sposobu organizacji ruchu w okolicach budowy oraz monitoringu budynków leżących w sąsiedztwie inwestycji.