Stan na dzień 8 sierpnia 2013 roku


Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwają prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
– W pomieszczeniach wykonywane są tynki i posadzki.
– Rozpoczęto montaż docelowej stolarki drzwiowej.
– Trwa wykonywanie chodników technologicznych na torach odstawczych.
– Wykonano konstrukcje wyjść, wykonano izolacje i zasypano konstrukcje wyjść.
– Zabetonowano otwór technologiczny w osi 10.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano korpus wentylatorni (- otwory technologiczne w stropach i przykrycie szachtu wentylacyjnego).
– Trwa wylewanie chodników technologicznych.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Zakończono izolowanie stropu górnego. Trwa zasypywanie korpusu komory rozjazdowej.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind.
– Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych.
– Prowadzone są roboty tynkarskie i posadzkowe.
– Rozpoczęto montaż docelowej stolarki drzwiowej.
– Dobiegają końca prace iniekcyjne i przygotowawcze w rejonie płyty dennej do wykonania podtorza i chodników technologicznych.
– Przełożono wschodnią jezdnię w ciągu al. Jana Pawła  II na Rondzie ONZ.
– Trwa docelowe przekładanie torów tramwajowych.
– Wykonywane są instalacje podposadzkowe na stacji w poziomie -1.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Realizowane są żelbetowe monolityczne elementy konstrukcyjne drugorzędowe.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
– Prowadzone są prace przy przebudowie sieci energetycznych.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Trwa wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano płytę denną łącznika oraz chodniki technologiczne.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
– Wykonano część głęboką (stan surowy).
– Aktualnie wykonuje się izolację płyty stropowej części głębokiej.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Dobiegają końca prace przy wykonywaniu konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
– Trwają prace przy murowaniu ścian wewnątrz stacji.
– Kontynuowane są roboty tynkarskie.
– Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji wewnętrznej wod-kan.
– Rozpoczęto wykonanie posadzek.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano wykop do płyty dennej i wylano chudy beton.
– Trwają prace przy sieci wodociągowej zewnętrznej.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Trwa wykonywanie konstrukcji żelbetowej dla wejścia TBM-ów.
– Wykonywana jest izolacja płyty dennej po wschodniej stronie stacji.
– W zachodniej części stacji rozpoczęto montaż słupów stalowych.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Przełożono istniejącą sieć nn.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Zakończono wykonanie części słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie płyty fundamentowej oraz elementów konstrukcyjnych wewnętrznych.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Zakończono wyburzanie baret tymczasowych.
– Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Trwa oczyszczanie ścian szczelinowych wewnątrz stacji.
– Trwa wykonanie części peronu wschodniego.
– Trwa realizacja wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V15:
– Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych.
– Trwają prace przy wykonywaniu tynków.
– Trwa wykonanie chodników technologicznych.
– Wykonuje się naprawy i uszczelnienia ścian szczelinowy na torach odstawczych.
– Trwa montaż instalacji wewnętrznych.

Tunele: Stan na dzień 12 sierpnia 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 62m za stacją C11 w kierunku stacji C12.
– Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się na stacji C12.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C13. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu.
– Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się 228m za stacją C14.