Anna przebiła się przez ścianę stacji C10 (Rondo ONZ)

W dniu dzisiejszym (31.08.2012) nastąpiło przebicie się tarczy TBM (Anna) przez ścianę korpusu stacji C10 (Rondo ONZ). To pierwsze tego typu wydarzenie na budowie centralnego odcinka II linii metra.

Poniżej zamieszczamy fotorelację:

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Kontynuowane są roboty polegające na zaizolowaniu górnego stropu torów odstawczych oraz jego zasypaniu.
– Trwa wykonywanie stropu pośredniego na torach odstawczych.
– Trwa wykonywanie wykopu podstropowego kondygnacji -2.
– Trwa przebudowa sieci podziemnych.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Kontynuowana jest realizacja ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w wentylatorni.
– Kontynuowane jest wykonanie wykopu do poziomu płyty fundamentowej oraz izolowanie płyty fundamentowej.
– Wykonano dwie komory kanalizacyjne w rejonie wentylatorni.
– Trwa betonowanie klatki schodowej wejściowej oraz izolacja stropu.
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu wykopu międzystropowego wraz z zabezpieczeniem ścian.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu słupów tymczasowych oraz kolejnych części stropu stacji.
– Kontynuowana jest realizacja wykopu pod strop stacji
– Wylano górny strop na stacji oraz wylano przejścia podziemne.
– Zrealizowano 7 na 9 komór kanalizacyjnych, obecnie trwa wykonanie pozostałych.
– Wykonano 6 na 8 komór wodociągowych.
– Wykonano ruszt żelbetowy na poziomie -1, trwają wykopy pod płytę denną.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu stropu pośredniego wentylatorni.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy  betonowaniu stropu stacji.
– Kontynuowane są prace w szybie łącznika dla pieszych między stacjami I i II linii metra.
– Wykonano murki prowadzące, ściany szczelinowe oraz barety na stacji.
– Rozpoczęto wykonywanie wyjść ze stacji metra.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Trwają prace zabezpieczające wykop pod konstrukcję wentylatorni.
– Rozpoczęto wykonanie ścian szczelinowych wentylatorni szlakowej.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Zakończono wykonanie baret oraz słupów stalowych na stacji.
– Kontynuowane są prace związane z  wykonaniem kolejnych sekcji ścian szczelinowych stacji.
– Rozpoczęto głębienie wykopu do poziomu płyty stropowej górnej.

Stacja C13 Powiśle:
– Zakończono wykonywanie płyty dennej w zachodniej części stacji.
– Trwają prace mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji w płycie dennej stacji.
– Wykonano instalację uziemieniową w płycie fundamentowej.
– Rozpoczęto wykonywanie przejścia pod tunelem Wisłostrady na tunelu północnym.
– Wykonano mikropale pod ścianami szczelinowymi tunelu Wisłostrady.
– Trwa wykonanie wykopu do poziomu płyty dennej we wschodniej części stacji.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych.

Stacja C14 Stadion:
– Trwa wykonanie kolejnych części płyty stropu górnego korpusu stacji.  
– Wykonano kolejne barety oraz ściany szczelinowe stacji.
– Rozpoczęto prace mające na celu wykonanie wykopu pod płytę denną stacji.
– Trwa zasypywanie kolektora stadionowego wzdłuż nasypu kolejowego PKP.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu ścian szczelinowych i baret na stacji.
– Rozpoczęto wykonywanie płyty pośredniej
– Wykonano kolejny fragment stropu górnego.
– Trwa wykonywanie zbrojenia kolejnego fragmentu stropu górnego oraz stropu pośredniego stacji.
– Trwa wykonywanie wykopu podstropowego.
– Kontynuowana jest przebudowa infrastruktury podziemnej sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.

Tunele: Stan na dzień 06.08.2012:
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: Tarcza TBM „Anna” drąży południowy tunel między stacją Rondo Daszyńskiego, a stacją Powiśle oraz tunel Z1 łączący I i II linię metra, Tarcza TBM – „Maria” drąży tunel północny, na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna” S645 znajduje się w odległości 877 m od szybu startowego, wbudowano 579 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S644 wywierciła już 492 m tunelu. Zamontowano 323 pierścienie obudowy żelbetowej.