Na stacji C9 Rondo Daszyńskiego:
– trwają prace związane z przełożeniem sieci 110kV;
– trwa wykonywanie korka uszczelniającego w obrębie wykonanych ścian szczelinowych
  torów odstawczych. W obrębie stacji prowadzone są prace przygotowawcze pod
  wykonanie stropu, wylewane są „chude” betony pod górną płytę stropową;
– trwają prace przy przebudowie kabli teletechnicznych, sieci wodno-kanalizacyjnych
  wokół całej stacji;
– na budowę zostały dostarczone elementy maszyny TBM 644, która służy do drążenia
   mechanicznego tuneli.

 • – trwa budowa ścian szczelinowych, realizacja korka uszczelniającego (w technologii jet grouting) oraz
    pali wielkośrednicowych (żelbetowych).
  – zakończono budowę konstrukcji kanału dla sieci 110 kV w osiach 50-52 umożliwiającą przełożenie sieci.
 • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V10:
  – wykonano montaż stacji bentonitowej;
  – wykonano przebudowę sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Prostej.
  – trwa budowa murków prowadzących dla ścian szczelinowych.
 • Na stacji C10 Rondo ONZ:
  – rozpoczęto przebudowę sieci gazowej w ul. Świętokrzyskiej;
  – rozpoczęto przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Jana Pawła II;
  – rozpoczęto montaż stacji bentonitowej;
  – kontynuacja prac przy murkach prowadzących dla ścian szczelinowych;
  – trwają prace polegające na przebudowie sieci ciepłowniczej w głowicy zachodniej oraz gazowej
    w południowej części głowicy wschodniej;
  – trwają prace związane z realizacją murków prowadzących w części północnej głowicy zachodniej stacji.

 • Na stacji C11 Świętokrzyska:
  – na budowę zostały dostarczone elementy maszyny TBM 645, która służy do drążenia mechanicznego
    tuneli;
  – rozpoczęto wykonywanie komory startowej służącej do wykonywania przecisku pod ul. Marszałkowską
    w celu przełożenia instalacji teletechnicznych i elektrycznych;
  – rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnych wzdłuż ul. Marszałkowskiej;
  – rozpoczęto przebudowę sieci ciepłowniczej w ul. Świętokrzyskiej.

 • Na stacji C12 Nowy Świat:
  – trwają prace nad wykonaniem tymczasowej sieci ciepłowniczej oraz przełożono fragment odcinka sieci
    gazowej w ul. Kubusia Puchatka.

 • Na stacji C13 Powiśle:
  – zakończono wykop wstępny po stronie zachodniej korpusu stacji;
  – wykonano „chudy” beton pod górny strop po stronie wschodniej korpusu stacji;
  – trwa budowa ścian szczelinowych po zachodniej stronie korpusu stacji;
  – prowadzone są również przygotowania do budowy górnego stropu po stronie wschodniej korpusu stacji.

 • Na terenie budowy stacji C14 Stadion:
  – rozpoczęto wykonanie ścian szczelinowych;
  – trwa wykonywanie grobli na basenie Portu Praskiego w ramach robót przygotowawczych do realizacji ścianki
    z grodzic stalowych.