Prezentujemy zdjęcia miejsc, w których już niedługo rozpocznie się budowa siedmiu stacji centralnego odcinka metra. Zgodnie z podpisaną w dniu 18 maja 2010 roku umową z firmą SPOTTY Szymon Ostrowski na „Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie”, zdjęcia wykonywane są co najmniej z 15 metrów.

Po rozpoczęciu budowy zdjęcia będą wykonywane co miesiąc, dzięki  czemu na bieżąco będzie można obserwować postępy w budowie.

  • Zakres robót wykonywanych w sierpniu b.r. przez wykonawcę centralnego odcinka II linii metra w rejonie stacji „Rondo Daszyńskiego” będzie obejmował:

zmianę geometrii krawężników;
zmianę lokalizacji masztów sygnalizacji ulicznej oraz słupów
oświetleniowych;
wykonanie tymczasowych przystanków autobusowych;
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
wykonanie tymczasowego przejazdu przez tory tramwajowe na ulicy Kasprzaka.

  • Rozpoczął się proces przekazywania i weryfikacji dokumentacji budowlanej odcinka centralnego II linii metra w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o.