Stan na dzień 10 października 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwa wykonywanie docelowych słupów konstrukcyjnych na poziomie -1 szybu startowego.
– Zakończono prace murarskie po stronie południowej stacji. Trwa murowanie ścian po stronie północnej na poziomie -1.
– Trwa tynkowanie ścian po północnej i południowej stronie stacji.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
– Na poziomie -1 w części torów odstawczych zakończono prace murarskie i tynkarskie. Wykonano wylewki betonowe. Sufity i ściany zostały jednokrotnie pomalowane farbą.
– W pomieszczeniu wentylatorni T650 zakończono pierwszy etap wykonywania okładziny z blachy perforowanej. Rozpoczęto montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
– Trwa wykonywanie okładziny z blachy perforowanej w wentylatorni 650 i T663A. Trwa montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
– Trwa montaż drzwi docelowych w części torów odstawczych.
– Zamontowane zostały konstrukcje stalowe szybów windowych na wejściu W1 i W3.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Zakończono roboty konstrukcyjne wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.


Stacja C10 Rondo ONZ:

– Kontynuowane są roboty: murowe, tynkarskie.
– Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
– Wykonuje się instalacje wodociągowe.
– Trwa montaż stolarki drzwiowej, oraz wytłumień akustycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
– Przełożono wschodni pas jezdni Al. Jana Pawła II i tory tramwajowe – układ docelowy.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe. 
– Trwa murowanie ścian.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji. 
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
– Trwa murowanie ścian na poziomie -1 i -2.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
– Rozpoczęto wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano  płytę denną łącznika, chodniki technologiczne oraz jedną działkę roboczą ściany tunelu łącznika wraz ze stropem.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano konstrukcję i zasypkę wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.
– Rozpoczęto roboty wykończeniowe.


Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Trwają prace przy murowaniu ścian, tynkowaniu oraz posadzkach wewnątrz stacji.
– Kontynuowane są roboty przy instalacji wewnętrznej wod-kan.
– Trwają prace malarskie na poziomie technologicznym.
– Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej przebiegającej nad korpusem stacji.
– Rozpoczęto układanie gresu, malowanie oraz montaże wciągników na poziomie technologicznym.
– Trwają prace przy konstrukcji wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano klatkę schodową, zamknięto otwór tymczasowy w stropie górnym.


Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Trwają roboty na instalacji wewnętrznej wod – kan. po wschodniej stronie stacji.
– Trwa mrożenie gruntu od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na potrzeby wyjęcia stopendu i usunięcia fragmentu ściany szczelinowej w zachodniej części stacji.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Trwa wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
– Trwają roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.


Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Rozpoczęto przygotowanie pomieszczeń technicznych dla układania instalacji wewnętrznych i koryt kablowych.
– Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Zakończono wykonywanie instalacji kanalizacji przy docelowych wyjściach W-2,W-3 oraz W5 i W6 ze stacji metra.
– Wykonano sieć kanalizacji w rejonie zachodniej części stacji.
– Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
– Zakończono przebudowę tzw.  kolektora Stadionowego w rejonie stacji C-14.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono roboty konstrukcyjne.

 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwa realizacja wyjść ze stacji.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
– Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
– Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
– Trwa układanie kabli i usuwanie newralgicznych kolizji kablowych. Rozpoczęto przygotowania pomieszczeń technicznych do montażu kolejnych urządzeń oraz koryt i tras kablowych.
– Rozpoczęto montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
– Rozpoczęto roboty torowe w części torów odstawczych.
– Trwa układanie konstrukcji wspornych dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Tunele: Stan na dzień 10 października 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 35 m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Drąży tunel w kierunku stacji C-13. Wystartowała ze stacji C12 w dniu 7.10.2013.
– Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się 727 m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Do stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik” pozostało 226 m.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
– Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się w bloku betonowym stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”. Trwa etap wejścia tarczy TBM do stacji C-13. Wjazd do stacji C-13 przewidywany jest w dniach 11-12.10.2013 r.