Stan do dnia 9 października 2012 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2 w części torów odstawczych.
– Trwa przebudowa sieci infrastruktury podziemnych w rejonie torów odstawczych.
– Zakończono rozbiórkę przejścia podziemnego w rejonie torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu: płyty stropowej górnej, wykopu międzystropowego wraz z zabezpieczeniem ścian, wykopu do poziomu płyty dennej, wykopu do poziomu pośredniego, izolacji płyty fundamentowej, ścian konstrukcyjnych wewnętrznych, izolacji stropów.
– Kontynuowane są prace przy wylewaniu klatki schodowej wejściowej i izolacjach stropu.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu: murków prowadzących dla ścian szczelinowych, słupów oraz  baret w części stacji.
– Trwa budowa wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.
– Trwają prace przy wykonywaniu komór kanalizacyjnych, wodociągowych oraz ciepłowniczych.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Wykonano przebudowę kolizji teletechnicznych.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Wykonywane jest zabezpieczenie gruntu pod I linią metra dla przejścia tarczy TBM.
– Trwają prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
– Kontynuowane są roboty montażowe kanalizacji sanitarnej w ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej
– Kontynuowane są prace na stropie stacji przy wykonywaniu sieci wodociągowej i gazowej.
– Zakończono przebudowę i uruchomiono sieć CO.
– Trwa przebudowa sieci energetycznych.
– W dniu 10 września 2012 roku udrożniono ulicę Marszałkowską udostępniając po 2 pasy ruchu.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano rozbudowę oczepu ścian szczelinowych.
– Rozpoczęto prace przy głębieniu szybu A13.
– Zakończono realizację kolizji teletechnicznych.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Trwa realizacja ścian konstrukcyjnych.
– Wykonano płytę denną wentylatorni na Placu Powstańców.
– Wykonano wykop do poziomu oczepu górnego w części głębokiej wentylatorni.- Zakończono przebudowę tymczasowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. 

Stacja C12 Nowy Świat:
– Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.
– Wykonano wykop do poziomy stropu -1.
– Trwa budowa tymczasowej magistrali ciepłowniczej.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Trwają prace przygotowawcze do wykonania ścian szczelinowych.

Stacja C13 Powiśle:– W związku z awarią, wszelkie prace zostały wstrzymane.
– W dniu 1 września 2012 roku wprowadzono czasową organizację ruchu. Kierunek północny po bulwarze wiślanym. Kierunek południowy ulicą Wybrzeże Kościuszkowskie.- Po pozytywnym zaopiniowaniu przez grono ekspertów oraz po zatwierdzeniu projektu zabezpieczenia odcinka tunelu Wisłostrady, trwają roboty związane z wypełnieniem powstałej pustki pod tunelem Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Zabetonowano płytę górną. Wykonano wykop podstropowy.
– Wykonano płytę fundamentową.
– Wykonano izolację płyty fundamentowej
– Realizowane są tymczasowe sieci energetyczne.

Stacja C14 Stadion:
– Ukończono wykonywanie ścian szczelinowych przy wyjściu ze stacji w rejonie torów kolejowych
– Trwa realizacja płyty stropu górnego w rejonie torów odstawczych.
– Trwa realizacja kolejnych etapów robót ziemnych pod stropem stacji.
– Wykonawca przystąpił do wylewania kolejnych sekcji płyty dennej.
– Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji w stropie pośrednim antresoli.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Wykonywany jest kolejny segment stropu górnego w południowej części stacji.
– Trwają prace ziemne pod stropem do poziomu płyty fundamentowej w obszarze torów odstawczych stacji.
– Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.
– Kontynuowana jest przebudowa sieci cieplnej.

Tunele: Stan na 10.10.2012 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Obie Tarcze TBM po przerwie technologicznej rozpoczęły drążenie tuneli od stacji Rondo ONZ. Podczas przerwy tarcze TBM zostały przesunięte przez komorę rozjazdów stacji Rondo ONZ, wymieniono zużyte narzędzia skrawające oraz przeprowadzono niezbędne czynności konserwacyjne.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 108m od stacji Rondo ONZ tj. w komorze rozjazdowej wentylatorni V11 i przygotowywana jest do wykonania łącznika Z1. Wbudowano 72 pierścienie obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 38m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 19 pierścieni obudowy żelbetowej.