• Na stacji C9 Rondo Daszyńskiego:

– kontynuowane są prace konstrukcyjne stacji – wykonywane są ściany szczelinowe  (łącznie wykonano dotychczas 110 paneli ścian szczelinowych), murki prowadzące dla ścian szczelinowych (od początku budowy wykonano 600 mb murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego i torów odstawczych), murki prowadzące dla pali żelbetowych, iniekcja strumieniowa (dotychczas wykonano łącznie 1824 korki uszczelniające)  oraz pale żelbetowe (łącznie wykonano dotychczas 66 pali żelbetowych)
– wykonano drugi odcinek płyty stropowej górnej oraz beton podkładowy pod trzeci odcinek płyty stropowej
– trwa przebudowa sieci energetycznej 110 kV i sieci energetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn)
– zakończono budowę kanalizacji 32 otworowej teletechnicznej na stropie
– zakończono zaciągnięcie wszystkich odcinków kabli światłowodowych do przyłączenia różnych gestorów sieci, trwa  przyłączanie kabli światłowodowych do gestorów sieci
– trwa budowa magistrali wodociągowej dn 600
– wprowadzono czasowa zmianę organizacji ruchu związaną z budową ścianki berlińskiej i korka uszczelniającego.

  • Na stacji C10 Rondo ONZ :

– rozpoczęto montaż stacji bentonitowej potrzebnej do wykonania ścian szczelinowych
– trwają prace przy przebudowie sieci instalacyjnych
– trwa rozbudowa kanalizacji i budowa studni SKO
– wykonano wodociąg tymczasowy, kolektor tymczasowy oraz gazociągi średniego i niskiego ciśnienia

  • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V10 wykonano 40% ścian szczelinowych wentylatorni. Trwa również przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz przebudowa kanalizacji i kabli światłowodowych.
  • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V11 kontynuowane są prace przy budowie komór w kolektorze sanitarnym.

– trwa przebudowa sieci energetycznej średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn)
– wybudowano i przełączono kable miedziane TP S.A. oraz trwa realizacja przyłączeń kabli światłowodowych.

  • Na stacji C11 Świętokrzyska:

– kontynuowane są prace przy przekładaniu sieci będących w kolizji z korpusem stacji
– trwają prace przy budowie nowej kanalizacji sanitarnej w ul. Marszałkowskiej
– zakończono fazę I (przewidzianą do realizacji w roku 2011) przebudowy sieci ciepłowniczej w ul. Świętokrzyskiej.
– trwają prace przy komorze kanalizacyjnej K2 i komorze ciepłowniczej W-84

  • Na stacji C12 Nowy Świat:

– zakończono tymczasową przebudowę sieci ciepłowniczej oraz dokonano przełączenia
– trwa demontaż wyłączonego odcinka sieci cieplnej  w celu umożliwienia wykonania ścian szczelinowych stacji na tym odcinku
– kontynuacja przebudowy sieci teletechnicznej
– kontynuacja przebudowy kanalizacji i kabli światłowodowych.

  • Na stacji C13 Powiśle:

– wykonano szalunek i rozpoczęto montaż zbrojenia stropu górnego po stronie wschodniej korpusu stacji
– trwa wykonywanie ścian szczelinowych po stronie zachodniej korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
– wykonano sieć docelową 110 kV i sieć prowizoryczną średniego napięcia (SN) Trasy Świętokrzyskiej, trwa przebudowa sieci prowizorycznej niskiego napięcia (nn)

  • Wentylatornia szlakowa V13:

– przekazano Wykonawcy teren pod budowę wentylatorni przy ulicy Zajęczej i Tamka;
– rozpoczęto prace związane z przebudową kolizji.
 

  • Na stacji C14 Stadion:

– kontynuowano budowę ścian szczelinowych korpusu stacji
– rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących w części tory odstawcze
– wykonano ściankę szczelną typu Larsen na długości  96 metrów
– zakończono wbijanie pali żelbetowych pierwszego etapu w basenie portu praskiego.
– trwa przebudowa sieci energetycznej
– dokonano przekładki kabla 15 kV

  • Na stacji C15 Dworzec Wileński:

– przekazano Wykonawcy teren pod budowę stacji oraz wentylatorni V15
– przystąpiono do robót związanych z przebudową instalacji teletechnicznych, kanalizacyjnych i wodociągowych pod tymczasową organizację ruchu w rejonie Cerkwi.

W zakładzie prefabrykacji tubingów przy ul. Marywilskiej 44 trwa próbna produkcja obudowy tubingowej w celu ustawienia ciągu technologicznego.