• Z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy wydane zostało przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (właściwy dla posadowienia stacji) pozwolenie nr 667/Ś/2010 na budowę szybu startowego stacji Powiśle.
  • Spotkanie z mieszkańcami na Powiślu
Spotkanie z mieszkańcami na Powiślu
  • Ruszyły prace związane z przekładaniem kolizji (przebudowa sieci cieplnej)
  • W dniu 14 października br., po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejących przy Rondzie Daszyńskiego fundamentów starej fabryki, Nadzór Archeologiczny wydał zgodę na ich rozbiórkę.
  • Postępy w prowadzonych wykopach przy rondzie Daszyńskiego, odkrywają coraz ciekawsze znaleziska. Oto kilka nowych zdjęć z placu budowy:
  • 5 października br., Inspektor Nadzoru dokonał wpisu do Dziennika Budowy, pozwalającego na kontynuowanie budowy szybu startowego przy Rondzie Daszyńskiego. Wcześniej zgodę zamieścił w Dzienniku Budowy archeolog zatrudniony przez Metro Warszawskie. Około godziny 11 Wykonawca wznowił prace na budowie.
  • Zgodnie z wydaną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków decyzją nr 127A/10 z dnia 1 października 2010 roku, w okresie od 4 do 30 października br. w rejonie stacji Rondo Daszyńskiego prowadzone będą badania archeologiczne.