Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Zakończono budowę peronu.
 • Trwają prace przy przebudowie sieci energetycznej SN i nn.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych, instalacji wod-kan. i kanałów wentylacyjnych w części stacji i torów odstawczych.
 • Trwa przebudowa gazociągów oraz sieci wod-kan.
 • Trwa realizacja konstrukcji wyjść ze stacji W5 i W7.
 • Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni stacyjnej.
 • Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściu W1,W2, W3, W4, W5 i W7.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych na stacji.
 • Trwają prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian.
 • Rozpoczęto wykonywanie tynku akustycznego na poziomie peronów na torze południowym.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Wykonano izolację akustyczną, kończone są prace instalacyjne sanitarne. 
 • Zamontowano wentylatory i tłumiki, trwa wykonywanie instalacji kanalizacyjnych.
 • Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Kończą się prace tynkarskie i murowe.
 • Zakończono budowę schodów kamiennych na poziomie -2.
 • Zamontowano windy i schody ruchome.
 • Wykonywane są prace torowe.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych, instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych. Trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach z betonu architektonicznego.
 • Kończy się przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej i wod-kan.
 • Trwa wykonywanie instalacji wod.- kan. i kanałów wentylacyjnych oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.
 • Zakończono budowę konstrukcji żelbetowej wejść wraz z izolacją. Trwa montaż konstrukcji metalowej daszków.
 • Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych.
 • Dobiega końca  murowanie ścian.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym.
 • Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Dobiega końca przebudowa sieci kanalizacyjnej.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Dobiegają końca prace przy stropie górnym, stropach pośrednich stacji oraz wyjściach ze stacji.
 • Kończone są prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian na poziomie -1 i -2.
 • Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn.
 • Zakończono prace przy przebudowie sieci energetycznej WN.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Trwa realizacja przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linią metra.
 • Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
 • Trwa zasypka łącznika szybu demontażowego.
 • Trwa montaż kablowych  konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Kontynuowane są prace wykończeniowe.
 • Trwają roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Trwa montaż instalacji wod-kan i p.poż.
 • Kontynuowane są prace przy murowaniu, tynkowaniu oraz malowaniu ścian.
 • Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji, rozpoczęto montaż kabli oświetleniowych.
 • Trwa układanie posadzek kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Wykonano fundamenty pod wentylatory na poziomie -1. 
 • Rozpoczęto wykonywanie łączników tunelowych.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
 • w części północno zachodniej wykonano obudowę docelową łącznika;
 • w części północno wschodniej wykonano obudowę tymczasową łącznika, trwa betonowanie spągu obudowy docelowej;
 • w części południowo zachodniej wykonano obudowę tymczasową łącznika, trwa   betonowanie spągu obudowy docelowej;
 • w części południowo wschodniej rozpoczęto wyburzanie ściany szczelinowej.
 • Trwa podtrzymanie efektu mrożenia gruntu azotem.
 • Trwają prace przy budowie wyjścia W1.
 • Trwa zamykanie ośmiokątnego otworu technologicznego w stropie pośrednim na poziomie -3.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Trwa wykonywanie wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
 • Trwają prace murarskie oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych.
 • Trwają prace związane z połączeniem wentylatorni szlakowej z tunelami szlakowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwa zasypka kolejnych części stropu górnego.
 • Trwają prace przy układaniu kamienia w strefach dostępnych dla pasażerów.
 • Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
 • Kontynuowane są prace przy montażu instalacji ppoż., instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach handlowych.
 • Wykonano instalacje sanitarne w pomieszczeniach Policji.
 • Zakończono montaż 3 wind i 9 schodów ruchomych.
 • Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa montaż zadaszeń wyjść W1, W4, W5 i W6.
 • Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Trwają prace przy odwiertach do iniekcji zabezpieczających grunt nad łącznikami wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwa wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace porządkowe przy wlotach do tuneli szlakowych D-15.
 • Trwają prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod– kan. oraz kanałów wentylacji lokalnej na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Wykonano instalacje sanitarne w ogólnodostępnych toaletach.
 • Trwają roboty murarskie w części stacji i torów odstawczych oraz układanie tynków i układanie glazury.
 • Trwa montaż konstrukcji pod okładziny kamienne ścian w pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa montaż okładzin kamiennych na posadzkach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Trwa montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Zakończono betonowanie płyty żelbetowej w obszarze sześciu rozjazdów.
 • Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
 • Trwa montaż instalacji tryskaczowej – ppoż.
 • Trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych nad peronem pasażerskim.

Tunele: Stan na dzień 06.03.2014 roku

 • Trwają odbiory obudowy tuneli.