Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwają prace nad wykonaniem stropu górnego  i stropu pośredniego stacji – rozpoczęto izolowanie płyty górnej.
– Trwają prace nad wykopem poziomu -1 oraz poziomu -2.
– Kontynuowane są prace przy torach odstawczych – wykonanie korka betonowego I poziomu oraz wykonanie betonowego korka poziomu II.
– Trwają prace mające na celu wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do TBM dla szybu startowego.
– Zakończyły się prace przy torach odstawczych – przebudowa sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wykonano wstępny wykop wraz z jego zabezpieczeniem w technologii palościanki berlińskiej.
– Kontynuowane są prace nad górnym stropem.
– Zakończone zostały prace dotyczące przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i teletechnicznych.
– Rozpoczęły się prace polegające na przebudowie infrastruktury tramwajowej.
– Rozpoczęto prace nad wykopem do poziomu rozparcia pośredniego.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiegają końca prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.
– Trwają prace nad zabezpieczeniem wykopu do poziomu płyty stropowej.
– Trwa wykonanie murków prowadzących i ścian szczelinowych.
– Trwają roboty w zakresie wykonywania komór wodociągowych i kanalizacyjnych.


Wentylatornia szlakowa V11:
– Dobiegają końca prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych.
– Kontynuowane są prace przy ścianach szczelinowych.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Dobiega końca przebudowa sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej.
– Trwają prace dotyczące wykonania komór kanalizacyjnych.
– Kontynuowana jest realizacja murków prowadzących dla ścian szczelinowych i baret.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Kontynuowane są prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.
– Wykonano 90% kanalizacji kablowej teletechnicznej.
– Kontynuowane są prace dotyczące realizacji zasilania placu budowy.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Dobiega końca przebudowa sieci kabli SN i NN.
– Kontynuowane są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Kontynuacja wykonania murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
– Rozpoczęto realizację ścian szczelinowych.
– Kontynuowane są prace związane z zabezpieczeniem wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie budynków metodą mikropali.
– Trwa wykonanie tymczasowego przyłącza kanalizacyjnego do budynków Ministerstwa Finansów.
– Prowadzone są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych. Kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej SN i NN.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano i zabezpieczono wykop wstępny.
– Wykonano docelowe ściany ciepłownicze i gazowe.
– Wykonano tymczasowe sieci wodociągowe i przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Stacja C13 Powiśle:
– Trwają prace nad docelową siecią kanalizacyjną szybu startowego.
– Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu ścian wejścia nr 3 na stację.
– Zabetonowano strop poziomu -1 z zachodniej części stacji.
– Realizowane są wykopy do poziomu -2 w zachodniej i wschodniej części stacji.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Realizowane są prace w zakresie wykonania przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
– Wykonano przebudowę istniejącej sieci energetycznej NN.

Stacja C14 Stadion:
– Prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci energetycznej SN i NN.
– Kontynuowane są prace przy przebudowie kolektora stadionowego przy stacji. Wykonano pierwszy odcinek od wlotu do komory K3)
– Trwają prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
– Kontynuowane są prace nad modernizacją części portu praskiego. Trwa wykonanie ściany oporowej.
– Wykonany wykop, wylano chudy beton pod płytę stropu górnego w 1 z 8 fragmentów stropu stacji.

Wentylatornia szlakowa V15:
– Trwają prace nad wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla placu budowy.
– Rozpoczęto roboty przygotowawcze w celu realizacji obiektu.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Kontynuowane są  prace dotyczące przebudowy infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.
– Trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret.
– Wykonano kolejny fragment stropu górnego.

Roboty całoliniowe:
– Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych. Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.  
– Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN.

Tunele:
– Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu na szlaku metra, szczególnie nad tunelami D15.
– Trwają prace przygotowawcze do przejścia tarczy TBM przez stację C09 Rondo Daszyńskiego.