• Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 29 marca:
  – Decyzją nr 153/Ś/2011 zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę stacji „Nowy
    Świat”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności,
  – Postanowieniem Nr 98/Ś/2011 nadał decyzji o pozwoleniu na budowę nr 136/Ś/2011 rygor natychmiastowej 
    wykonalności.
  – Postanowieniem Nr 99/Ś/2011 nadał decyzji o pozwoleniu na budowę nr 133/Ś/2011 rygor natychmiastowej
    wykonalności.
 • W dniu 28 marca br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał dwie decyzje:
  – Decyzją nr 35/N/2011 zatwierdził zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego nr 1 i wydał pozwolenie na realizację robót budowlanych związanych z zamierzeniem budowlanym nr 3 – stacja metra „Rondo Daszyńskiego” w ramach inwestycji – budowa II linii metra;
  – Decyzją nr 44/N/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wentylatorni V10 zlokalizowanej w rejonie  ulic  Prosta/Żelazna – w okolicy d. Zakładów Norblina w Warszawie.
 • W dniu 22 marca br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 136/Ś/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wentylatorni V12 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i ul. Mazowieckiej.
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 18 marca 2011 roku Decyzją nr 133/Ś/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wentylatorni V11 zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i ul. Emilii Plater.
 • Na Placu Defilad kontynuowana jest budowa fundamentów (stóp fundamentowych) pod Punkt Informacyjny centralnego odcinka II linii metra oraz (ław fundamentowych) pod obiekty Centralnego Zaplecza Budowy.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego:

– kontynuowana jest budowa ścian szczelinowych
– wykonano dwa komplety potrójnych kolumn „jet-groutingu” oraz około 3 tys m2 wykopu wstępnego
– trwa realizacja zasilenia placu budowy dla potrzeb tarcz TBM
– trwa budowa kabla światłowodowego 48J w relacji ul. Radiowa – ul. Żwirki i Wigury (dotychczas wykonano około 5 km kabla)

– zakończono przebudowę docelowego rurociągu sieci ciepłowniczej oraz wykonano wyposażenie komory ciepłowniczej E14P2
– kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej 110 KV
– w zakresie sieci telekomunikacyjnej dokończono kanalizację dla TP S.A, Netii S.A i Tel -Team Sp. z o.o.

 • Na stacji Powiśle:

– na terenie budowy wykonano zaplecze budowy oraz zakończono budowę dróg tymczasowych i utwardzonych placów składowych
– zmontowano stację bentonitową oraz dostarczono bentonit
– trwa przebudowa sieci energetycznej 110 KV

– wykonano uzupełniające badania geofizyczne dla kościoła pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i budynku przy ul. Tamka 16.

 • Dla stacji Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat oraz Dworzec Wileński trwają końcowe uzgodnienia czasowej organizacji ruchu.
 • Kilka miesięcy temu pisaliśmy o halach, w których produkowane będą pierścienie do obudowy tunelu drążonego przez tarcze TBM. Dziś na tym terenie można zobaczyć już o wiele więcej. Przygotowane do montażu są formy do prefabrykatów, przygotowywane miejsce ich składowania.

W halach produkcyjnych i na placu składowym o powierzchni 15.000 m2 przy ul. Marywilskiej widać intensywne przygotowania do rozpoczęcia produkcji betonowych elementów tunelu. Na miejscu pojawiły się już formy, które są kluczowym elementem systemu karuzelowego (pisaliśmy o nim w grudniu w Dzienniku Budowy). Na razie zmagazynowane są w jednej z hal.

Od podstaw układana jest posadzka, na której składowane będą prefabrykaty. Fachowcy poświęcają jej dużą uwagę, ponieważ na niej układane będą szyny, którymi transportowane będą segmenty na kolejny z ośmiu przystanków  linii produkcyjnej. Na niej także będą leżakować gotowe już segmenty. Muszą one „dojrzewać” na bardzo równej powierzchni i w poziomie, żeby uchronić je od odkształceń.

Na tej samej linii produkowane będą również klucze. Ale o szczegółach montażu obudowy w kolejnej relacji.

 • Na Rondzie Daszyńskiego trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych oraz jet groutingu.
 • Na stacji Powiśle:
  – rozpoczęto prace przy wykopie wstępnym
  – wykonano 48 metrów ścianki szczelnej zabezpieczającej wykop do strony Wisły
  – dostarczono i zamontowano jeden zestaw do głębienia ścian szczelinowych
  – wykonano wykop pod zbiornik na bentonit oraz dostarczono elementy stacji bentonitowej
  – rozpoczęto budowę dróg tymczasowych na terenie budowy
  – zdemontowano schody  Bulwaru Wiślanego.
 • Rozpoczęły się prace przygotowawcze w rejonie stacji Stadion – przejęto tereny pod budowę, wygrodzono zaplecze budowy oraz dokonano wycinki drzew.