• Wykonawca przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu pod Centrum Informacyjne.
  • Wykonawca zrealizował i zatwierdził w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy projekt poszerzonych badań geologicznych.
  • Wykonawca przygotował pełną dokumentację dla szybów startowych drążenia tarczy TBM na stacji Rondo Daszyńskiego do złożenia do Zakładu Uzgodnień Dokumentacji.
  • Wykonawca przygotował projekt monitoringu budynków będących w bezpośrednim sąsiedztwie budowy II linii metra oraz infrastruktury podziemnej, zieleni, pomiaru hałasu i drgań akustycznych.