Stan na dzień 9 maja 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Wykop podstropowy kondygnacji  -2, płyta denna torów odstawczych wykonano  100%. Wykonano też  95% słupów docelowych torów odstawczych, na bieżąco wycinane są słupy tymczasowe. Wykonano także około 90% ścianek peronu. Wykonano ściany pomieszczeń 200, T650, T853.
– Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim.
– Trwa realizacja wyjść ze stacji, wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściu W3 i W4 oraz W1 i W2.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano płytę denną, elementy zbiorników i platformę peronu technicznego.
– Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Trwa izolowanie stropu głównego wraz z zasypaniem.
– Rozpoczęto wykonanie konstrukcji peronu pasażerskiego.
– W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych konstrukcyjnych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Trwa przygotowanie konstrukcji szybu A13 do wykonania łącznika.
– Trwają prace przy elementach żelbetowych konstrukcji.
– Trwa przebudowa instalacji teletechnicznej.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Trwają prace przy ścianach w szachcie oraz przy budowie klatki schodowej.
– Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
– Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka).

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie poziomu -1 i poziomu -3).
– Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
– Rozpoczęto wykonywanie ścian murowanych wewnątrz stacji.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano strop pośredni.
– Trwa wykonywanie słupów docelowych.
– Wykonano roboty zabezpieczające.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
– Wykonywano roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.
– Wykonywano izolację pionową ścian fundamentowych.
– Rozpoczęto wykonywanie wewnętrznej  instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Kontynuowano wykop pod płytę denną oraz wylewanie betonu w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentów.
– Wykonano i sprawdzono przed betonowaniem słupów z betonu architektonicznego, montaż peszli i wypustów teletechnicznych.
– Kontynuowano roboty murarskie i tynkarskie.
– Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.


Wentylatornia szlakowa V15
– Wykonano rozpory ścian na czas przejścia TBM.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwają prace przy obsłudze tarcz TBM.
– Trwają prace przy wykonaniu warstw izolacyjnych pod płytę denną.
– Kontynuowane jest betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej.
– Trwają prace przy wzmocnieniu budynku Carrefour.
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
– Rozpoczęto roboty murowe na korpusie stacji i torach odstawczych.

Tunele: Stan na dzień 9 maja 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: Zadaniem tarczy TBM „Anna S-645” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik.
– Tarcza TBM „Anna” S-645 zakończyła drążenie łącznika Z1. Po wykonaniu łącznika tunelowego Z-1 pomiędzy I i II linia metra, w dniu 25 marca 2013 roku została opuszczona do wentylatorni V11, w celu wykonania tunelu do stacji C-13 Centrum Nauki Kopernik.
– Tarcza TBM „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 1708 m od stacji Rondo Daszyńskiego tuż przed stacją Świętokrzyska. Trwają prace przygotowawcze przed wejściem TBM S-644 do stacji Świętokrzyska. Wbudowano 1138 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 wydrążyła 810 m oraz zamontowała 540 pierścieni obudowy docelowej. Tarcza S-646 znajduje się tuż przed stacją Stadion Narodowy. Trwają prace przygotowawcze przed wejściem TBM S-646 do stacji Stadion Narodowy.
– Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 – rozruch tarczy TBM nastąpił w dniu 19 marca 2013 roku. Do chwili obecnej wydrążyła 22 m oraz zamontowała 14 pierścieni obudowy.