W dniu dzisiejszym (16.05) o godzinie 12:27 uruchomiona została pierwsza z czterech tarcz drążących centralny odcinek II linii metra. Uroczystego uruchomienia dokonała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Zadaniem tarczy „Anny” jest wydrążenie południowego tunelu między stacją C09 (Rondo Daszyńskiego) a stacją C13 (Powiśle) oraz budowa tunelu łączącego I i II linię metra. Druga tarcza wyruszy z Ronda Daszyńskiego około miesiąc później. Poniżej zamieszczamy relację z uruchomienia tarczy.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Wykonano wykopy wraz z szalowaniem ścian oraz montaż kanału jajowego o wym.0,58×1,16 w ul. Prostej na długości 204,5 m  
– Wykonano montaż kanału jajowego o wym.1,0×1,5m w ul. Przyokopowej na stropie metra na długości 20,0m 
– Zakończone zostały prace przy ścianach szczelinowych, palach, korku uszczelniającym torów odstawczych. Wykonana została płyta denna szybu startowego.
– Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia pracy tarcz TBM drążących tunele metra, przygotowywane są place składowe, suwnica. 

Wentylatornia szlakowa V10:
– Kontynuowane są prace nad realizacją górnego stropu.
– Kontynuowane są prace nad wykopem do poziomu rozparcia pośredniego.
– Trwają roboty związane z wykopem do poziomu płyty fundamentowej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Kontynuowane są prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych oraz murków prowadzących stacji.
– Rozpoczęto wykonywanie baret w osiach 7-13, co umożliwi późniejsze wylanie stropu na stacji oraz przełożenie ruchu w trakcie realizacji kolejnego etapu robót.
– Rozpoczęto prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.- Kontynuowane są roboty w zakresie wykonywania komór wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Wykonane zostały ściany szczelinowe oraz barety.
– Trwa realizacja wykonania przesłony filtracyjnej na wejściu i wyjściu z wentylatorki V11, w związku z przyszłymi pracami tarcz TBM. 
– Wykonano prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych.
– Trwają prace przy wykopie i jego zabezpieczeniu w technologii palościanki berlińskiej.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace związane z wykonanie murków prowadzących, ścian szczelinowych oraz baret stacji. Zrealizowano ściany szczelinowe łącznika pomiędzy stacjami Świętokrzyska dla I i dla II linii metra.
– Trwa wykonanie komór kanalizacyjnych. 
– Wykonawca realizuje kolejny etap przebudowy sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej.
– Rozpoczęto wykonanie wykopu pod strop stacji wraz z jego zabezpieczeniem.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Dobiegają końca prace związane z przebudową kanalizacji kablowej teletechnicznej. Wykonano zasilanie dla placu budowy.
– Kontynuowane są przygotowania do realizacji wykopu głębokiego.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Kontynuowane są prace nad realizacją komór kanalizacyjnych. 
– Kontynuowane są prace polegające na przebudowie sieci niskiego i średniego napięcia, sieci telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych.
– Rozpoczęto wykonanie murków prowadzących.  

Stacja C12 Nowy Świat:
– Kontynuowane są prace związane z realizacją murków prowadzących i ścian szczelinowych stacji.
– Rozpoczęto wykonywanie baret wraz ze słupami stalowymi konstrukcji stacji.
– Wykonano prace mające na celu przebudowę kanału kanalizacyjnego w sąsiedztwie ul. Wareckiej oraz ul. Kubusia Puchatka.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano zabezpieczenie wykopu wstępnego.
– Wykonano docelowe sieci ciepłownicze i gazowe, wodociągowe i wodno-kanalizacyjne.
– Dobiegają końca prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej.

Stacja C13 Powiśle:
– Wykonany został wykop do poziomu -2 w zachodniej części stacji.
– Rozpoczęto prace nad wykopem do poziomu -3 w zachodniej części stacji.
– W zachodniej części stacji zakończono wykonywanie kotew tymczasowych.
– Wylano chudy beton, ułożono sklejkę, trawa montaż zbrojenia pozostałej części stropu -2
– Kontynuowane jest wykonywanie wzmocnienia góry tunelu pod Wisłostradą metodą jet grouting, umożliwi to wykonanie w dalszej części stropu -2 po wschodniej stronie stacji.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano prace w zakresie przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
– Wykonano przebudowę istniejącej sieci energetycznej NN.

Stacja C14 Stadion:
– Kontynuowane są prace przy przebudowie kolektora stadionowego przy stacji.
– Wykonano ścianę oporową portu praskiego o długości 28,0 mb łącznie z izolacją typu ciężkiego i zasypano kruszywem.
– Kontynuowane są prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
– Zabetonowano kolejny fragment płyty stropu górnego stacji.
– Kontynuowane są roboty wzmacniające nasyp kolejowy polegające na wzmocnieniu gruntu metodą jet – grounding i wykonaniu rozpór ścianki szczelnej z grodzi stalowych o ściany szczelinowe.

Wentylatornia szlakowa V15:
– Trwają prace mające na celu wykonanie murków prowadzących.
– Wykonano wszystkie przeciski kablowe oraz usunięto kable energetyczne i słupy oświetleniowe kolidujące z wentylatornią szlakową.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Kontynuowane są prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret na stacji.
– Wykonano kolejny fragment stropu górnego, wykonano chudy beton.
– Kontynuowane są prace dotyczące przebudowy infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.

Roboty całoliniowe
– Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych. Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.
– Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN.

Tunele:
– Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu na szlaku metra, szczególnie nad tunelami D15.
– Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia dwóch tarcz TBM na stacji C09 Rondo Daszyńskiego.