• W dniu 31 maja br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 161/PRN/PRD/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji C14 „Stadion” zlokalizowanej w rejonie ul. Sokolej/Zamoyskiego. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Wojewoda Mazowiecki w dniu 26 maja 2011 wydał Decyzję nr 163/2011 o pozwoleniu na budowę stacji C11 „Świętokrzyska”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Wojewoda Mazowiecki w dniu 24 maja 2011 wydał Decyzję nr 160/2011 o pozwoleniu na budowę Wentylatorni szlakowej V14 zlokalizowanej w rejonie ul. Wybrzeże Szczecińskie. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Na stacji Powiśle:

– trwa budowa ścian szczelinowych – do tej pory wykonano 26 sekcji tj. 65 metrów bieżących ścian szczelinowych dla szybu startowego stacji.
– trwają prace związane z zabezpieczeniem Pomnika Syrenki – przystąpiono do wykonania konstrukcji stalowej osłaniającej pomnik.
– kontynuowane są prace przy przebudowie kabli teletechnicznych, energetycznych oraz sieci ciepłowniczej.

 • Na stacji Rondo Daszyńskiego:

– trwają prace w technologii Jet grouting – dotychczas wykonano 250 kolumn jet-grouting  w szybie startowym (korpusie) stacji,
– wykonano platformę roboczą dla sprzętu do budowy ścian szczelinowych dla torów odstawczych. Platforma ta umieszczona została na obszarze, gdzie wykonane zostały już murki prowadzące. W najbliższych dniach wykonawca przystąpi do budowy ścian szczelinowych,
– trwa budowa murków prowadzących w dalszej części stacji,
– kontynuowane są prace przy przebudowie sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej,
– rozpoczęto przebudowę kolizji sieci wodociągowej i gazowej,
– od początku czerwca br. planowane jest  rozpoczęcie wykonywania stropu górnego nad szybem startowym.

 • 20 maja zakończono budowę Punktu Informacyjnego centralnego odcinka II linii metra i wysłano dokumentację do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 • Wojewoda Mazowiecki w dniu 17 maja 2011  Decyzją nr 156/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę konstrukcji oporowej łącznicy między I i II linią metra (szybu demontażowego A-13) w rejonie ul. Marszałkowskiej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Wojewoda Mazowiecki w dniu 13 maja 2011 wydał Decyzję nr 150/2011 o pozwoleniu na budowę stacji C10 „Rondo ONZ”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności,
 • W dniu 10 maja br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 136/PRN/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Wentylatorni V15 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Targowej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego:

– kontynuowana jest budowa ścian szczelinowych – dotychczas wykonano 43  sekcje  ściany szczelinowej dla szybu startowego.
– trwa budowa murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego i  torów odstawczych.  Długość murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego wynosi ok. 208 m, a torów odstawczych ok. 79 m.
– trwają prace przy wykopie wstępnym
– trwają prace związane z wykonaniem jet groutingu – wykonano cztery pojedyncze kolumny testowe i dwa komplety potrójnych (nachodzących na siebie) kolumn testowych. Dotychczas wykonano również  92 tzw. korki uszczelniające oraz strukturalne dla szybu startowego (o technice wykonania „korków” pisaliśmy w „Dzienniku Budowy” w kwietniu)
– kontynuowane są prace przy przebudowie sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej.

 • Na stacji Powiśle:

– kontynuowana jest budowa murków prowadzących oraz ścian szczelinowych. Do chwili obecnej wykonano 12 sekcji  tj. ok. 30 metrów bieżących ścian szczelinowych.
– zakończono budowę ścianki szczelnej przy cokole Pomnika Syrenki
– uzgodniono projekt gospodarki zielenią dla terenu budowy stacji
– przebudowano linie kablowe Trasy Świętokrzyskiej kolidujące z budową stacji
– zabezpieczono kable elektryczne oświetlenia parkowego.

 • Zakończenie budowy Punktu Informacyjnego

-w dniu 30 kwietnia Wykonawca zgłosił zakończenie budowy Punktu Informacyjnego. Służby Nadzoru Inwestorskiego Metra Warszawskiego przystąpiły do oceny zakresu i stanu technicznego wykonanych prac.

 • Dla stacji Nowy Świat uzyskano zgody na wycinki drzew i krzewów kolidujących z budową.
 • Uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie krzewów kolidujących z budową wentylatorni V10, części drzew i krzewów dla wentylatorni V11 oraz rozpoczęto monitoring zieleni dla wentylatorni V11.